Kaliumbesparende diuretika

Kaliumbesparende diuretika er en specielt form for diuretika der ikke medfører hypokaliæmi.

Præparatvalg

Der er i Danmark markedsført to traditionelle kaliumbesparende diuretika, som hedder Spironolacton (Spirix) og Eplerenon. Herudover er der også markedsført Amilorid, der også betragtes som et Kaliumbesparende diuretikum. Af andre kaliumbesparende diuretika kan nævnes triamteren og finerenon. Det er i Danmark kun markedsført som kombinationspræparat med Furosemid (Frusamil). Alle former for kaliumbesparende diuretika er kun markedsført som tabletter.

Spironolacton og Eplerenon kaldes også for Mineralocorticoid receptor antagonister (MRA) eller Aldosteronantagonister.

Indikationer

Spironolacton anvendes bl.a. ved ascites, hjertesvigt og hyperaldosteronisme. Desuden anvendes det som diuretika ved hyperkaliæmi, nogle gange i kombination med loopdiuretika eller thiazider. Kaliumbesparende diuretika anvendes også nogle gange ved hypertension, dog ikke som førstevalg.

Sekundær hyperaldosteronisme ses hyppigt ved pt. der har været behandlet med diuretika igennem lang tid, hvorved de får behandlingsresistent hypokaliæmi. Det samme kan ses ved ubehandlet lever- og hjerteinsufficiens og nefrotisk syndrom, hvor man også kan anvende kaliumbesparende diuretika – dog kun Spironolacton eller Eplerenon som virker på Aldosteron i modsætning til Amilorid.

Dosering

Se nærmere dosering på Promedicin.

Knusning

Både Spironolacton og Eplerenon tabletter kan knuses og opslemmes i vand.

Farmakologi

Kaliumbesparende diurerika betragtes som svage former for diuretika. De virker i samlerørernes luminale membran, hvor Na reabsorberes gennem aldosteronfølsomme Natrium-kanaler, til gengæld for udskillelse af K og hydrogen-ioner. Derfor kan en hæmning af denne proces både føre til hyperkaliæmi og metabolisk acidose.

Amilorid virker ved at blokere Na-kanalen direkte, hvor Spironolacton og Eplerenon i stedet påvirker mineralocarticoid receptoren. Det betyder at Spironolacton og Eplerenon er afhængig af tilstedeværelse af Aldosteron, hvilket Amilorid ikke er. Eplerenon er mere specifik for mineralocarticoid receptoren, og giver derfor ikke endokrine bivirkninger, såsom gynækomasti.

Mekanisme for kaliumbesparende diuretika i samlerørerne (Kilde: UpToDate)

De kaliumbesparende diuretikas natriuretiske effekt er begrænset (omkring 2-3%), hvorfor de hyppigt kombineres med thiazider eller loopdiuretika, således at man kombinerer den natriuretiske effekt af disse diuretika samtidig med at man begrænser tabet af kalium. Tabet af Mg begrænses også med kaliumbesparende diuretika.

Bivirkninger, kontraindikationer & forsigtighed

For alle bivirkninger, kontraindikationer og forsigtighedsregler, tjek Promedicin og Produktresume. Her fremhæves nogle af dem.

Gynækomasti: Spironolacton kan hos mænd give gynækomasti. Her kan man skifte til Eplerenon der er ligeværdig ift. diuretisk effekt, men mere specifik ift. mineralocorticoid receptoren (mindre effekt på androgenreceptorer og progesteronreceptorer), således at den ikke giver gynækomasti.

Overdosering

Forgiftning med kaliumbesparende diuretika er sjældent.

Seponering

Der findes ikke guidelines til seponering af kaliumbesparende diuretika, men bør pauseres eller seponeres ved hyperkaliæmi.

Markedsføring

I Danmark markedsføres Spironolacton (Spirix) og Eplerenon.

Referencer

Her kan du finde en liste med referencer der er anvendt i denne artikel. Der er også angivet direkte henvisninger i teksten samt ved anvendelse af billeder og figurer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *