Reumatologi er et internt medicinsk speciale, der beskæftiger sig med gigtsygdomme. Læs mere om specialet hos Dansk Reumatologisk Selskab. Her kan du læse nogle generelle oversigtsartikler om reumatologiske tilstande og finde henvisninger til uddybende artikler, guidelines og interessante videnskabelige artikler.

Relevante tilstande:
Kæmpecellearteritis (KCA)