Loopdiuretika

Loopdiuretika er en form for diuretika, der typisk anvendes til afvanding.

Præparatvalg

Der findes i hvert fald 4 former for loopdiuretika, hvoraf der i Danmark kun markedsføres Furosemid og Bumetanid.

  • Furosemid (Furix, Lasix, Diural)
  • Bumetanid (Burinex)
  • Torsemid
  • Ethacrynsyre

Indikationer

Loopdiuretika anvendes typisk til behandling af ødem som følge af hjertesvigt, nyreinsufficiens og leverinsufficiens. Herudover anvendes det også ved ønske om forceret diurese. Endelig anvendes det også som antihypertensiva, men ikke som førstevalg.

Dosering

Furosemid doseres typisk mellem 20 og 160 mg dgl. fordelt på 1-3 doser, typisk til morgen og middag (for at undgå for store natlige diureser). Ved nyresvigt anvendes typisk noget højere doser.

Bumetanid doseres typisk 0,5-2 mg x 2-3 dgl. Ved nyresvigt anvendes ligesom ved Furosemid typisk noget højere doser.

Ved skift mellem Furosemid og Bumetanid svarer 40 mg Furosemid typisk til 1 mg Bumetanid. Ved skift mellem peroral og intravenøs, vil samme dosis typisk give en markant mere effektiv diuretisk effekt. Det betyder at man kan øge den diuretiske effekt alene ved skift fra p.o. til i.v. formen.

Sammen med loopdiuretika skal der ordineres Kaliumklorid (KCl). Der ordineres 750 mg KCl for hver 40 mg Furosemid eller 1 mg Bumetanid der gives.

Nedsat nyrefunktion

Der er ikke som udgangspunkt nogen restriktioner ved nedsat nyrefunktion. Man vil dog ved dehydrering overveje at pausere eller nedsætte dosis.

Knusning

Både Furosemid og Bumetanid tabletter kan knuses og opslemmes i vand. Furosemid depottabletter kan åbnes og indholdet opslemmes i vand, men må ikke knuses da depotfunktionen så ophører.

Farmakologi

Loopdiuretika virker ved at blokere Na+/K+/2Cl-cotransportsystemet i nyrerne. Disse findes i den luminale cellemembran i Henles slynges tykke ascenderende ben. Ved at blokere på dette site, hæmmes reabsorptionen af NaCl i nyrerne. Dermed udskilles mere salt i nyrerne, hvilket medvirker diurese.

Loopdiuretikas virkningsmekanisme (Kilde: Antonietta et. al.)

Loopdiuretika har også en vasodilaterende virkning, som sænker fyldningstrykket i venstre ventrikel, hvilket bl.a. anvendes ved behandling af lungeødem. Denne effekt er medieret af prostaglandiner, og forudsætter både adækvat nyrefunktion med aktivering af RAAS og en intakt prostaglandinsyntese.

Peroral anvendes af loopdiuretika virker typisk inden for 30-60 minutter og indtil 4-6 timer, mens depotformen virker fra 3-4 timer og indtil 10-12 timer.

Furosemid kræver aktiv tubulær sekretion for at virke. Bumetanid er derimod mere lipifil hvorfor den kan diffundere passivt til virkningsstedet.

Bivirkninger, kontraindikationer & forsigtighed

For alle bivirkninger, kontraindikationer og forsigtighedsregler tjek Promedicin og Produktresume. Her fremhæves nogle af dem

Diureserelaterede bivirkninger: Loopdiuretikas effekt på udskillelse af salte og væske kan også give bivirkninger, såsom hypokaliæmi, metabolisk alkalose, hypovolæmi og hyperurikæmi.

Ototoxicitet: Loopdiuretika er ototoksisk, specielt ved hurtig i.v. infusion og ved kombination med andre ototoksiske lægemidler, f.eks. Gentamicin, Kanamycin og Tobramycin. Høreskaderne kan være reversible (går væk i løbet af op til 24 timer), men de kan også være irreversible. Det anbefales derfor at begrænse samtidig behandling med disse lægemidler samt undgå intravenøs Furosemid på mere end 240 mg pr. døgn. Mekanismen menes at være en effekt af loopdiuretika i stria vascularis.

Arthritis urica: Ved arthritis urica kan loopdiuretika fremkalde et anfald.

Overdosering

Maksimal dosis for Furosemid er op til 4 g dgl., mens det for Bumetanid er 60 mg dgl. Generelt er forgiftning med loopdiuretika sjældent. Ved overdosering af loopdiuretika kan ses hypotension, hypokaliæmi og kredsløbskollaps. Behandles med væsketerapi og kaliumtilskud

Seponering

Loopdiuretika anbefales på Seponeringslisten at blive seponeret, hvis det gives på indikationerne ukompliceret hypertension eller perifære ødemer uden organspecifik årsag. Bør aftrappes da for hurtig udtrapning kan give Rebound-fænomen med ødemer.

Markedsføring

I Danmark markedsføres aktuelt kun Furosemid og Bumetanid. Både Furosemid og Bumetanid fås som tabletter og injektionsvæske, mens Furosemid også findes som oral opløsning. Furosemid findes både som depottabletter og ikke-depottabletter.

Historie

Furosemid blev patenteret i 1959 og anvendt medicinsk fra 1964. Bumetanid blev patenteret i 1968 og anvendt medicinsk fra 1972.

Yderligere litteratur

Loopdiuretika er omtalt i en artikel på Promedicin, der senest er opdateret juni 2023. Her findes også omtale af de enkelte præparater.

Referencer

Her kan du finde en liste med referencer der er anvendt i denne artikel. Der er også angivet direkte henvisninger i teksten samt ved anvendelse af billeder og figurer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *