Thiazider

Thiazider er en form for antihypertensiva, der også har en vanddrivende effekt.

Præparatvalg

Der findes følgende Thiazider:

  • Bendroflumethiazid
  • Hydrochlorthiazid
  • Metolazon 

Indikationer

Thiazider anvendes som antihypertensiva, hvor de er førstevalg sammen med ACE-hæmmer, Angiotensin II blokkere og Calciumblokkere. Desuden anvendes de som diuretika. Bendroflumethiazid anvendes desuden også ved diabetes insipidus og forebyggende ved calciumholdige nyresten.

Metolazon er et thiazid af sulfonamidtypen, som anvendes til afvanding ved nyresygdomme der er resistente overfor anden behandling.

Dosering

Bendroflumethiazid: Der gives 2,5-5 mg dgl.

Hydrochlorthiazid: Som antihypertensiva gives doser mellem 12,5 og 50 mg dgl. Ved ødemer gives 25-50 mg x 1 dgl., som kan øges op til 75-100 mg dgl., evt. fordelt på flere doser.

Metolazon: Der startes med 2,5 mg dgl. og kan øges op til 10 mg dgl.

Nedsat nyrefunktion

Hydrochlorthiazid skal anvendes med forsigtighed ved eGFR<30, mens Bendroflumethiazid og Metolazon skal anvendes med forsigtighed ved eGFR<60.

Knusning

Hydrochlorthiazid og Metolazon kan knuses og opslemmes i vand. Bendroflumethiazid må ikke knuses.

Farmakologi

Thiazider virker primært i distale konvolute tubuli, men har også en mindre effekt i proximale tubuli og samlerørerne. De virker ved at hæmme Na reabsorptionen, og effekten er en øget udskillelse af Na på ca. 8%. Den diuretiske virkning bliver mindre ved eGFR<30. Med tiden udvikles kompensatoriske mekanismer ift. reabsorption af væske og Na, hvorfor natriumbalancen genoprettes, og resultatet er en reduktion i kroppens væske- og Na indhold, men ikke øget diurese eller Na udskillelse. Derfor er thiazider også velegnet som antihypertensiva, fordi de reducerer blodvolumen. Thiazider stimulerer også Ca reabsorptionen i distale tubuli, således at der udskilles mindre Ca i urinen. Desuden hæmmer de uratudskillelsen, hvorfor de kan være kontraindicerede ved arthritis urica.

Metolazon er højpotent thiazid, som primært hæmmer reabsorptionen af Na i det ascenderende ben af Henles slynge og i de proksimale tubuli.

Bivirkninger, kontraindikationer & forsigtighed

For alle bivirkninger, kontraindikationer og forsigtighedsregler, tjek Promedicin og Produktresume. Her fremhæves nogle af dem.

Hyponatriæmi: Thiazider kan være årsag til hyponatriæmi, og ved thiazidudløst hyponatriæmi bør dette seponeres og betragtes som CAVE.

Urinsyregigt: Thiazider kan fremkalde urinsyregigtanfald, fordi de hæmmer uratudskillelsen.

Overdosering

Thiazider kan ved høje doser give dehydratio, elektrolytforstyrrelser og polyuri.

Seponering

Der findes ikke nogen guidelines ift. seponering af thiazider, men ved hyponatriæmi bør dette overvejes.

Markedsføring

I Danmark markedsføres de tre thiazider Bendroflumethiazid (Centyl, Bendroza), Hydrochlorthiazid (Hydromed) og Metolazon (Zaroxolyn). Metolazon må kun udskrives af kardiologer og nefrologer.

Referencer

Her kan du finde en liste med referencer der er anvendt i denne artikel. Der er også angivet direkte henvisninger i teksten samt ved anvendelse af billeder og figurer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *