E. coli

E. coli eller Escherichia coli er en gramnegativ fakultativ anaerob stav, der er naturligt forekommende i tarmen, men som er en hyppig bakterie der giver anledning til UVI, i nogle tilfælde gastroenterit og bakteriæmi.

Subtyper

Der findes mange forskellige subtyper af e. coli:

 • AEEC står for Attaching and effacing E. coli, og kaldes også Intimin-producerende E. coli. Denne er ofte årsag til langvarig gastroenterit, oftest hos børn, men kan også ses hos voksne.
 • EAEC står for Enteroaggregative E. coli og kan give akut, vandig diarre eller langvarig diarre, ofte hos rejsende og ellers hos børn eller HIV patienter.. Nogle tilfælde kan der ses feber og opkast. Smittevejene er ukendt.
 • EIEC står for Enteroinvasive E. coli og kan give diarre, ofte rejsediarre. Diarre er ofte vandtynd, nogle gange blodig, og der kan ses feber. Denne subtype af e. coli er nært beslægtet med bakterien shigella. Smitter gennem fæces.
 • EPEC står for Enteropatogene E. coli og er en undergruppe af AEEC. Denne giver anledning til langvarig diarre hos spædbørn og småbørn, ofte vandtynd og i nogle tilfælde opkast. Smitter gennem fæces.
 • ETEC står for Enterotoksigene E. coli og kan give rejsediarre, som giver vandtynd diarre, opkast og mavekramper. Ses især i lavindkomstlande, og smitter gennem fødevarer, vand og is. Der findes vaccinen Dukoral mod kolera giver 60% beskyttelse mod ETEC diarre i 3 måneder.
 • ExPEC står for Ekstraintestinale patogene E. coli og er betegnelsen for “almindelig” e. coli, som kun er patogene udenfor tarmene. De kan give anledning til UVI, bakteriæmi, appendicit, kolecystit og sjældent meningitis hos spædbørn.
 • STEC står for Shiga-toksin-producerende E. coli, der tidligere også blev kaldt for VTEC eller Verocytotoksin-producerende E. coli. Denne giver ofte blodig diarre, opkast og mavekramper, men mest hos børn. Kan forværres med akut nyreinsufficiens og HUS. Fund af denne er anmeldelsespligtig. Smitteveje er gennem fødevarer, vand, dyr (specielt kvæg) og fæces fra inficeret person.

Der findes også hybridtyper, der er et mix af de forskellige subtyper, og har virulensfaktorer fra flere subtyper.

Patologi

E. coli betragtes som en primær patogen i urinvejene, og er derfor ofte årsag til UVI. I nogle tilfælde kan den også give bakteriæmi.

E. coli er normalt ikke patogen i tarmene, men nogle subtyper er og kan give anledning til gastroenterit. Ved e. coli bakteriæmi, men urindyrkning uden vækst, skal det overvejes abdominalt fokus.

Hvis e. coli findes i ekpektorat, er det ofte tale om kolonisation og skal ikke behandles. E. coli betragtes som sekundær patogen i luftvejene.

Antibiotika

Urinveje og bakteriæmi

Ved UVI og bakteriæmi kan det være relevant at behandle med antibiotika. Der skelnes mellem om en resistenssbestemmelse har vist at e. coli er ampicillinfølsomme, ampicillinresistente eller cefuroxim/cephalosporinresistente.

I nedenstående tabel ses forslag til antibiotika afhængig af resistenssvar ved kompliceret UVI med systemisk påvirkning, pyelonefrit eller urosepsis. Ved bakteriæmi, livstruende infektioner eller usikkert fokus anbefales under alle omstændigheder ikke monoterapi med Mecillinam. Ved de Cefuroxim/cephalosporin-resistente e. coli anbefales ikke monoterapi med Tazocin ved bakteriæmi, livstruende infektioner eller usikkert fokus.

ResistensAntibiotikavalgPenicillinallergi
AmpicillinfølsomAmpicillin i.v. 2 g x 4
Mecillinam i.v. 1 g x 3
Amoxicillin tbl. 1 g x 3
Pivampicillin tbl. 1 g x 3
Pivmecillinam tbl. 400 mg x 3
Cefuroxim i.v. 1,5 g x 3
Ciprofloxacin tbl. 500 mg x 2
AmpicillinresistentMecillinam i.v. 1 g x 3
Tazocin 4/0,5 g x 3
Pivmecillinam tbl. 400 mg x 3
Cefuroxim i.v. 1,5 g x 3
Ciprofloxacin tbl. 500 mg x 2
Cefuroxim/cephalosporinresistensMecillinam i.v. 1 g x 3
Tazocin 4/0,5 g x 3
Pivmecillinam tbl. 400 mg x 3
Ciprofloxacin i.v. 400 mg x 2
Ciprofloxacin tbl. 500 mg x 2
Meropenem i.v. 1 g x 3
Ciprofloxacin i.v. 400 mg x 2
Ciprofloxacin tbl. 500 mg x 2
Meropenem i.v. 1 g x 3
Forslag til antibiotika på baggrund af resistenssvar (Kilde: Region Syd)

I nedenstående tabel ses ligeledes forslag til antibiotika ved ukompliceret UVI eller kompliceret UVI uden systemisk påvirkning.

ResistensAntibiotikavalgPenicillinallergi
AmpicillinfølsomAmoxicillin tbl. 1 g x 3
Pivampicillin tbl. 1 g x 3
Pivmecillinam tbl. 400 mg x 3
Nitrofurantoin tbl. 50-100 mg x 4
Trimethoprim tbl. 200 mg x 2
Sulfamethizol tbl. 1 g x 2
Nitrofurantoin tbl. 50-100 mg x 4
Trimethoprim tbl. 200 mg x 2
Sulfamethizol tbl. 1 g x 2
Ciprofloxacin tbl. 500 mg x 2
AmpicillinresistentPivmecillinam tbl. 400 mg x 3
Nitrofurantoin tbl. 50-100 mg x 4
Trimethoprim tbl. 200 mg x 2
Sulfamethizol tbl. 1 g x 2
Nitrofurantoin tbl. 50-100 mg x 4
Trimethoprim tbl. 200 mg x 2
Sulfamethizol tbl. 1 g x 2
Ciprofloxacin tbl. 500 mg x 2
Forslag til antibiotika på baggrund af resistenssvar (Kilde: Region Syd)

Tarmen

Gastroenterit forårsaget af e. coli (DEC eller Diarrefremkaldende e. coli) skal som udgangspunkt ikke behandles. Ved STEC må der ikke gives hverken antibiotika eller stoppende midler, da der er risiko for udvikling af HUS. Ved AEEC, EPEC eller EIEC kan antibiotika muligvis forkorte forløbet, mindske risikoen for komplikationer og reducere smitte fra person til person.

Ved medtaget almentilstand, høj feber, alder>65 år, pt. med immunosuppression, karanomalier, hjerte-/karproteser eller sepsis kan antibiotikabehandling overvejes ved akut gastroenterit. Forslag til antibiotika fremgår af nedenstående tabel. Vær opmærksom på at gastroenterit erhvervet i udlandet ofte er resistent overfor Ciprofloxacin.

TilstandAntibiotikavalg
Medtaget almentilstand, høj feber, alder>65 år, pt. med immunosuppression, karanomalier eller hjerte-/karproteserAzithromycin tbl. 500 mg x 1 i 3 dage
Ciprofloxacin tbl. 500 mg x 2 i 5 dage
SepsisCeftriaxon i.v. 2 g x 1
Forslag til antibiotika (Kilde: Region Syd)

Luftveje

Fund af e. coli i ekspektorat er ofte udtryk for kolonisation, og skal ikke behandles.

Referencer

Her kan du finde en liste med referencer der er anvendt i denne artikel. Der er også angivet direkte henvisninger i teksten samt ved anvendelse af billeder og figurer.

 1. Antibiotikavejledning for Region Syddanmark (Region Syd 2023)
 2. E. coli-infektion (SSI)
 3. E. coli enteritis (Lægehåndbogen)
 4. Kinds of E. coli (CDC)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *