Hypernatriæmi

Hypernatriæmi er en elektrolytforstyrrelse, hvor natrium-niveauet i blodet er for højt.

Ætiologi

Hypernatriæmi skyldes ofte dehydratio eller overbehandling med NaCl (typisk sygehuserhvervet). Der skelnes mellem hypervolæmisk hypernatriæmi, normovolæmisk hypernatriæmi, renal hypovolæmisk hypernatriæmi og ekstrarenal hypovolæmisk hypernatriæmi.

  • Hypervolæmisk hypernatriæmi: Kan skyldes Cushings syndrom, primær hyperaldosteronisme, indtag af saltholdig væske samt iatrogen årsag. Man vil her typisk se samtidige ødemer.
  • Normovolæmisk hypernatriæmi: Kan skyldes Diabetes insupitus og hypodipsi.
  • Renal hypovolæmisk hypernatriæmi: Kan skyldes osmotisk diurese, anvendelse af loopdiuretika og postobstruktiv diurese.
  • Ekstrarenal hypovolæmisk hypernatriæmi: Kan skyldes opkast, diarre, GI fistler, sved og forbrændinger.

Udredning & diagnostik

Diagnosticeres ved en blodprøve, der vil vise forhøjet p-natrium. Der skelnes mellem:

  • Let hypernatriæmi 145-154 mM
  • Moderat hypernatriæmi 155-165 mM
  • Svær hypernatriæmi >165 mM

Behandling

Den primære behandling vil være postevand indtaget per os, evt. ved nastrogastrisk sonde. Som andetvalg kan man anvende infusion med isoton glukose eller andre hypotone væsker. Her skal man være særlig opmærksom på blodsukker, ved diabetespt. kan man evt. tilsætte 16 IE NovoRapid pr. liter isoton glukose.

Ift. hvor meget væske der skal gives vil man typisk beregne dagligt væskebehov og væskedeficit. Det daglige væskebehov estimeres som 30 ml/kg/døgn. Væskedeficit beregnes ved nedenstående formel. Udover dette er det vigtigt at være opmærksom på øget tab fra fx. diurese, perspiration, diarre og opkast.

Vand deficit = 0,5* Kropsvægt * (P-Na/140-1)

For eksempel vil en mand på 70 kg med P-Na på 149 mmol/l have vand deficit på 2,25 l. Det daglige væskebehov vil så være 2,1 liter, og det betyder at der skal gives 4,35 liter væske hvis det hele skulle gives på én dag. Man vil dog være opmærksom på for hurtig korrektion af p-Na (ikke mere end 8-10 mM pr. døgn), hvorfor man ofte vil fordele indtaget over flere dage.

Udover korrektionen af p-Na, vil man også reducere natriumindgiften ved i.v. væsker, medicin og ernæringsterapi.

Referencer

Her kan du finde en liste med referencer der er anvendt i denne artikel. Der er også angivet direkte henvisninger i teksten samt ved anvendelse af billeder og figurer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *