Levercirrose

Levercirrose eller skrumpelever er et udtryk for svær leversygdom.

Ætiologi

Levercirrose er slutstadiet af kronisk leversygdom, og skyldes hyppigt alkoholoverforbrug, fedtlever relateret til overvægt og hepatitis B eller C infektion. Sygdommen starter som regel i et kompenseret stadie, men udvikler sig hvert år i 5-7% tilfælde til et dekompenseret stadie.

Infektioner: Pt. med levercirrose har nedsat immunforsvar og øget permeabilitet i tyndtarmen grundet portal hypertension, hvilket fører til bakteriel overvækst og translokation, som giver hyppige infektioner, især SBP, men også UVI, pneumoni, hudinfektioner, infektioner i bløddele og bakteriæmi.

Ascites: Ascites er en hyppig komplikation til levercirrose, der opstår grundet renal natriumretention grundet aktivering af RAAS og det sympatiske nervesystem, hvilket aktiverer Natriumretentionssystemer.

Udredning & diagnostik

Diagnosen stilles på baggrund af anamnese, kliniske fund, billeddiagnostik og blodprøver med forhøjede levertal. Guldstandarden er en leverbiopsi, hvor der påvises cirrose.

Symptomer: Levercirrose har en kompenseret fase og en dekompenseret fase. Den kompenserede fase er som regel asymptomatisk,mens den dekompenserede fase kan være præget af ascites, ikterus, hepatisk encefalopati og blødninger.

Behandling

Behandling af levercirrose drejer sig dels om at behandle den udløsende årsag og dels om behandling af komplikationer.

Udløsende årsag: Ved alkoholudløst levercirrose anbefales alkoholstop, som i nogle tilfælde kan rekompensere levercirrose og forbedre langtidsoutcome, men ikke i alle tilfælde. I hepatitisudløst levercirrose bør hepatitis B eller C også behandles, som i nogle tilfælde kan forbedre outcome.

Der har også været forsøg med at forbedre nogle af de abnormaliteter der opstår i levercirrose, men disse er fortsat i forsøgsstadie. Her har man bl.a. forsøgt med antibiotika (rifaximin), statiner og betablokkere, men der er endnu ikke nok evidens til konkrete anbefalinger.

Prognose

Pt. med dekompenseret levercirrose har en 1-årsmortalitet på 20% og ved både ascites og varicer er 1-årsmortaliteten 57%.

Yderligere litteratur

Guidelines

EASL har udgivet en guideline for håndtering af dekompenseret levercirrose, der senest er opdateret i 2018.

Interessante artikler

Ugeskrift for læger har i 2023 udgivet en statusartikel om palliation ved fremskreden levercirrose.

Referencer

Her kan du finde en liste med referencer der er anvendt i denne artikel. Der er også angivet direkte henvisninger i teksten samt ved anvendelse af billeder og figurer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *