Paracetamolforgiftning

Paracetamolforgiftning skyldes et utilsigtet eller tilsigtet overforbrug af paracetamol.

Ætiologi

Skyldes overdosering af paracetamol, evt. som led i et suicidalforsøg. Paracetamol er meget levertoksisk, og kan give akut leversvigt. Af omkring 2000 patienter der indlægges årligt med paracetamol forgiftning, udvikler de 1800 dog aldrig tegn til hepatocellulær skade (ingen ALAT stigning).

Udredning & diagnostik

Diagnosticeres på baggrund af anamnese med indtag af for meget paracetamol. Evt. ved at der er fundet tomme pilleæsker.

Paraklinisk: Vil man kontrollere standardblodprøver, herunder organomarkører og så se-paracetamol og typisk andre forgiftningsprøver. Ved leverpåvirkning vil man se et parenkymatøs blodprøvemønster.

Behandling

Behandling består af aktivt kul (Carbomix) inden for 4-8 timer efter indtag og NAC-drop. Herudover understøttende behandling. Pt. skal altid minimum være indlagt 20 timer til NAC-drop.

I Danmark startes altid NAC-drop på mistanke til paracetamolforgiftning, som udgør først et 4 timers NAC-drop efterfulgt af et 16 timers NAC-drop. Herefter tages stilling til om NAC-drop skal forlænges, og her anvendes doser som ved 16 timers NAC-drop. Doseringen sker udfra vægt, se nedenstående tabel.

Skema for doser af NAC-drop (Kilde: SHS)

Andre lande giver kun NAC-drop udfra et paracetamol normogram. Det er kun valideret mellem 4 og 16 timer efter indtagelse. Hvis se-paracetamol da over den røde kurve, skal pt. have NAC-drop, ellers ikke.

Nomogram for paracetamolforgiftning

Yderligere litteratur

Guidelines

DSGH har udgivet en guideline for håndtering af paracetamolforgiftning.

Referencer

Her kan du finde en liste med referencer der er anvendt i denne artikel. Der er også angivet direkte henvisninger i teksten samt ved anvendelse af billeder og figurer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *