Ezetimib

Ezetimib er et kolesterolsænkende middel. De kaldes også for kolesterolabsorptionsmidler.

Indikationer

Anvendes som kolesterolsænkende middel som 2. valg efter Statiner.

Dosering

Der gives 10 mg dgl.

Nedsat nyrefunktion

Skal ikke dosisjusteres ved påvirket nyrefunktion.

Knuses

Kan knuses og opslemmes i vand.

Farmakologi

Ezetimib virker i ileums børstesøm og medfører mindre optagelse af kolesterol og plantekolesteroler, hvilket sænker kolesteroltallet.

Bivirkninger, kontraindikationer & forsigtighed

For alle bivirkninger, kontraindikationer og forsigtighedsregler, tjek Promedicin og Produktresume. Her fremhæves nogle af dem.

Ezetimib kan ligesom Statiner give muskelkramper og rhabdomyolyse.

Overdosering

Hos dyr er der ikke observeret toxicitet selv efter meget høje doser på 3 g/kg ved hunde og 5 g/kg ved rotter.

Seponering

Ezetimib kan seponeres umiddelbart.

Markedsføring

Ezetimib markedsføres alene og i kombination med Atorvastatin og Simvastatin, men kombinationspræparaterne er meget dyrere.

Referencer

Her kan du finde en liste med referencer der er anvendt i denne artikel. Der er også angivet direkte henvisninger i teksten samt ved anvendelse af billeder og figurer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *