Statiner

Statiner er kolesterolsænkende medicin, og anvendes som førstevalg til dette.

Præparatvalg

Der findes følgende statiner:

 • Atorvastatin
 • Rosuvastatin
 • Simvastatin
 • Fluvastatin
 • Lovastatin
 • Pravastatin

Indikationer

Statiner anvendes typisk ved iskæmisk hjertesygdom, perifær arteriel insufficiens, tidligere apopleksi/TCI og diabetes.

Dosering

Atorvastatin: Der gives typisk 40 mg dgl., der kan øges til 80 mg dgl.

Rosuvastatin: Der startes på 5-10 mg dgl., som efter 4 uger kan øges til 10-20 mg dgl. Maks. dosis er 40 mg dgl.

Simvastatin: Der startes på 10 mg dgl., som kan øges til maks. 40 mg dgl.

Pravastatin: Der startes på 10 mg dgl., som kan øges til maks. 40 mg dgl.

Det kan være en fordel at starte med lav dosis og først øge dosis efter 4 uger af hensyn til færre bivirkninger.

Nedsat nyrefunktion

Der anbefales forsigtighed ved behandling med Atorvastatin ved eGFR<60.

Knusning

Kan knuses og opslemmes i vand.

Farmakologi

Statiner hæmmer (HMG-CoA)-reduktase, der er det hastighedsbestemmende trin i kolesterolsyntesen. I takt med at syntesen falder, stiger antallet af LDL-receptorer, hvorved LDL-kolesterol sænkes i blodet. Statiner sænker risikoen for myokardieinfarkt og død.

Bivirkninger, kontraindikationer & forsigtighed

For alle bivirkninger, kontraindikationer og forsigtighedsregler, tjek Promedicin og Produktresume. Her fremhæves nogle af dem.

De enkelte statiner har forskellig bivirkningsprofil, hvorfor man fint kan forsøge at skifte til et andet statin ved bivirkninger. Fx. kan Atorvastatin give diarre som bivirkning, og hvis det opstår kan man forsøge at skifte til Rosuvastatin.

Statiner giver hyppigt muskelkramper, og kan give anledning til rhabdomyolyse. Hvis CK<10x forhøjet og symptomer vil man pausere Statin og afvente normalisering i CK før der genoptages i lavere dosis, hvis asymptomatisk vil man fortsætte behandlingen og kontrollere CK efter 2-4 uger. Hvis CK>10x forhøjet vil man pausere behandlingen, kontrollere nyrefunktionen og herefter CK igen efter 2 uger.

Statiner kan give leverpåvirkning. Hvis ALAT stiger mere end 3x øvre normalgrænse, seponeres eller reduceres dosis og ALAT kontrolleres 4 uger senere. Ved normalisering af ALAT kan det genstartes i lavere dosis.

Statiner kan give hyperglykæmi og øge risikoen for type 2 diabetes.

Overdosering

Statiner giver sjældent anledning til behandlingskrævende forgiftninger. Rhabdomyolyse med sekundær nyrepåvirkning og toksisk hepatitis kan dog ses ved kronisk overdosering. Man vil i blodprøver ofte også kontrollere CK og myoglobin.

Seponering

Seponér hos patienter uden kardiovaskulær sygdom, diabetes, kronisk nyresygdom, familiær hyperkolesterolæmi eller med lav risiko for at dø af kardiovaskulær sygdom inden for 10 år (< 5% (hos ældre < 10%)), med mindre der er markant forhøjelse af én enkelt risikofaktor (blodtryk, total- eller LDL-kolesterol). Seponer hos patienter med kort forventet restlevetid.

Markedsføring

I Danmark markedsføres Atorvastatin, Simvastatin, Rosuvastatin og Pravastatin. Fluvastatin er udgået fra Danmark pt. Lovastatin markedsføres ikke i Danmark.

Atorvastatin markedsføres som Lipistad og Zarator, Rosuvastatin som Crestor, Fluvastatin (der er udgået pt.) som Fluvistad og Simvastatin som Simvanor.

  Referencer

  Her kan du finde en liste med referencer der er anvendt i denne artikel. Der er også angivet direkte henvisninger i teksten samt ved anvendelse af billeder og figurer.

  Skriv et svar

  Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *