Fragmin

Fragmin eller Dalteparin er en form for lavmolekylært heparin (LMH) der anvendes som AK-behandling.

Indikationer

Fragmin anvendes typisk ved følgende indikationer:

 • I terapeutisk dosis hvor der er indikation til AK-behandling.
 • I profylaktisk dosis forebyggende mod VTE, fx. ved immobilisering.
 • Som alternativ til p.o. AK-behandling før planlagt kirurgi eller indgreb.
 • Til bridging indtil p.o. AK-behandling kan anvendes.
 • Som alternativ til p.o. AK-behandling ved svært nedsat nyrefunktion.
 • Som alternativ til p.o. AK-behandling hvor disse ikke kan anvendes.

Hvis vægt>120 kg vil Enoxaparin (Inhixa) eller Tinzaparin (Innohep) være førstevalg i stedet for Fragmin. Obs ved skift mellem LMH er antal IE ikke ækvivalente.

Dosering

Der skelnes mellem profylaktisk dosis og terapeutisk dosis. Profylaktisk dosis er som udgangspunkt 2.500-5.000 IE dgl. Terapeutisk dosis er som udgangspunkt 200 IE/kg, dog maks. 18.000 IE dgl., ved behandling af VTE eller 120 IE/kg x 2, dog maks. 20.000 IE dgl., ved behandling af AKS. Hvis Fragmin skal anvendes som profylakse for apopleksi på baggrund af AFLI, behandles med terapeutisk dosis som for VTE.

Man vil typisk fordele doseringen over 1-2 doser over døgnet og dosis gives s.c.

Nedsat nyrefunktion

Hvis eGFR<30 skal Fragmin anvendes med forsigtighed, og man skal overveje reduktion af dosis. Nogle guidelines halverer dosis, mens andre anbefaler regelret kontrol af Anti-faktor Xa. Ved kontrol af Anti-faktor Xa stiles efter et terapeutisk interval på 0,5-1,5 anti-Xa IE/ml (jf. produktresume) målt 4-6 timer efter Fragmin-injektionen. Hvis Anti-faktor Xa er under det terapeutiske interval skal dosis øges og hvis den er over intervallet skal det nedsættes. Nedenstående tabel kan anvendes til inspiration (her dog angivet med et terapeutisk interval på 0,5-1,0).

Anti-faktor Xa
(IE/ml)
Dosering af LMHNæste anti-faktor Xa
<0,3Dosis øges med 25%4 timer efter næste dosis
0,3-0,4Dosis øges med 10%4 timer efter næste dosis
0,5-1,0Uændret dosis4 timer efter næste dosis
hvis uændret, da efter 1 uge
1,1-1,5Dosis reduceres med 20%4 timer efter næste dosis
1,6-2,0Dosis reduceres med 30%4 timer efter næste dosis
>2,0Pause indtil anti-FXa er 0,5
Dosis nedsættes med  40%
Hver 12. time indtil anti-FXa <0,5.
Derpå 4 timer efter næste dosis
Nomogram til monitorering af terapeutisk dosering af LMH (Produktresume)

Farmakologi

Fragmin er et lavmolekylært heparin (LMH) der virker ved at forstærke hæmningen af faktor Xa og trombin ved hjælp af antitrombin. Det er bedre til at forstærke hæmningen af faktor Xa end til at forlænge APTT. Det har en mindre effekt på trombocytfunktionen og trombocytadhæsion sammenlignet med heparin og har derfor kun ringe effekt på den primære hæmostase. LMH fremstilles af ufraktioneret heparin (UFH) ved spaltning og evt. efterfølgende fraktionering.

Halveringstiden efter i.v. injektion er 2 timer og efter s.c. injektion er den 3-4 timer. Det elimineres hovedsaligt via nyrerne, og halveringstiden forlænges ved uræmiske patienter.

Bivirkninger, kontraindikationer & forsigtighed

For alle bivirkninger, kontraindikationer og forsigtighedsregler, tjek Promedicin og Produktresume. Her fremhæves nogle af dem.

Den vigtigste bivirkning er blødningstendens, herunder alvorlige blødninger.

Fragmin kan give heparininduceret trombocytopeni (HIT), hvor der ses trombocytopeni induceret af Fragmin. Dette inddeles i en type 1 og type 2. Type 1 optræder umiddelbart i forlængelse af behandling, mens type optræder forsinket. Ved mistanke kan der tages HIT-blodprøver der bekræfter diagnosen, og man kan konferere med trombosecenter eller koagulationsvagt/hæmostasevagt.

Ved trombocytopeni med Trc<50 er Fragmin kontraindiceret. Hvis Trc 50-100 skal dosis reduceres med 17-33% afhængig af vægt, se Produktresume.

Ved manglende effekt kan man overveje at kontrollere p-antitrombin idet værdien kan blive lav ved familiær eller erhvervet antitrombinmangel (fx. ved leverinsufficiens eller nefrotisk syndrom). Når antitrombin-niveauet bliver lavt virker LMH ikke, og man skal så overveje at give antitrombin.

Overdosering

Ved overdosering kan dette føre til øget blødningstendens, herunder alvorlige blødninger. Den antikoagulerende virkning kan hæmmes med Protamin, hvor der typisk gives 1 mg pr. 100 IE LMH. Det vil dog oftest være tilstrækkeligt at pausere behandlingen.

Seponering

Fragmin kan seponeres uden videre.

Markedsføring

I Danmark markedsføres Dalteparin udelukkende under produktnavnet Fragmin. Det markedsføres i følgende styrker:

 • 2.500 anti-Xa IE/ml
 • 5.000 anti-Xa IE/ml
 • 7.500 anti-Xa IE/ml
 • 10.000 anti-Xa IE/ml
 • 12.500 anti-Xa IE/ml
 • 15.000 anti-Xa IE/ml
 • 18.000 anti-Xa IE/ml

Referencer

Her kan du finde en liste med referencer der er anvendt i denne artikel. Der er også angivet direkte henvisninger i teksten samt ved anvendelse af billeder og figurer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *