Thyrotropin (TSH)

Thyrotropin (TSH) er et hormon der anvendes til at diagnosticere for stofskiftelidelse, herunder hypotyreose og hypertyreose. Den biokemiske betegnelse er P-Thyrotropin (TSH).

Indikation

TSH tages ved mistanke til hypotyreose eller hypertyreose, samt kontrol af stofskiftelidelse. Såfremt TSH ikke er i niveau, vil man typisk også kontrollere frit T4 og total T3, nogle gange kun frit T4.

Baggrund

TSH er et stofskiftehormon der produceres i hypofysen og stimulerer gl. thyroidea til at sescernere T3 og T4. Sekretionen af TSH stimuleres af TRH der frigives fra hypothalamus. TSH er også en akut fasereaktant, og ændrer sig derfor ved akut sygdom. Her vil man i første omgang se at total T3 falder, herefter TSH og T4. Forhøjet TSH, men normal T3 og T4 kan ses i efterforløbet af non-thyroid sygdom.

Udvikling af TSH, frit T4 og total T3 ved non-thyroid sygdom (Kilde: Medschool)

T4 findes i større mængder end T3 og omdannes til T3 der er den aktive form, hvorfor T4 er en bedre markør til monitorering af stofskifte ift. T3. Ved høj TSH og lav T3, men normal T4 er der derfor ikke nødvendigvis hypotyreose, men blot et efterslæb af T3 og TSH.

Tolkning

Referenceintervallet for TSH er for voksne 0,40-4,80 x 103 IU/l.

Hvis TSH er normal er risikoen for stofskiftesygdom meget lav – sensitiviteten for thyroid sygdom er 98% og specificiteten er 92%, og hvis TSH er normal er der 99% sandsynlighed for at frit T4 også er normal. Er TSH lav eller forhøjet, skal man kontrollere frit T3 og evt. total T3. Se nedenstående tabel for tolkning.

TSHFrit T4Total T3Fortolkning
HøjNormalNormalSubklinisk hypotyreose
HøjLavLav/normalHypotyreose
LavNormalNormalSubklinisk hypertyreose
LavHøj/normalHøj/normalHypertyreose
LavLav/normalLav/normalNon-tyroid sygdom (sjældent hypofysesygdom)
NormalNormalLavNon-tyroid sygdom
Fortolkning af stofskifteblodprøver

Prednisolon og iodholdig kontrast kan give lav TSH.

Ved mistanke til hypertyreose skal man overveje at kontrollere for TRAb, mens man ved hypotyreose skal overveje at kontrollere for Anti-TPO (TPO antistoffer).

Referencer

Her kan du finde en liste med referencer der er anvendt i denne artikel. Der er også angivet direkte henvisninger i teksten samt ved anvendelse af billeder og figurer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *