Rombergs test

Rombergs test er en neurologisk undersøgelse af proprioceptionen, dvs. evnen til at opretholde kroppens position når man står op.

Procedure

Patienten står oprejst med åbne øjne og fødderne samlet og armene ned langs siden. Man observerer om pt. kan opretholde balancen uden at svaje. Er det tilfældet, bedes pt. lukke øjnene og man observerer igen om balancen kan opretholdes. Det er vigtigt, at patienten ikke bevæger fødderne eller armene under testen.

Fortolkning

Hvis pt. kan holde balancen med åbne øjne, men ikke med lukkede øjne, er testen positiv. Hvis pt. kan holde balancen i begge tilfælde eller heller ikke med åbne øjne, er testen negativ. En positiv Rombergs test tyder på sensorisk ataksi, dvs. lokaliseret til proprioceptionen eller vestibulærsansen. Dette kan skyldes bl.a. vitamin B12 mangel og perifær neuropati. Hvis man ikke kan holde balancen, endda med åbne øjne, kan det tyde på cerebellar ataksi.

Referencer

Her kan du finde en liste med referencer der er anvendt i denne artikel. Der er også angivet direkte henvisninger i teksten samt ved anvendelse af billeder og figurer.

  1. Den neurologiske undersøgelse – Stillings eller positionssans

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *