Akut tubulo-interstitiel nefropati (ATIN)

Akut tubulo-interstitiel nefropati (ATIN) er en tilstand der giver anledning til akut nyreinsufficiens, og som viser sig ved inflammatoriske celler i nyrernes interstitium. Tilstanden kaldes også for shocknyrer eller akut Interstitiel nefrit (AIN).

Ætiologi

ATIN er en form for infrarenal nyreinsufficiens, hvor der ses infammatoriske celler i nyrernes interstititum. Det menes at være en immunologisk, cellemedieret, type IV reaktion, men mekanismen er uklar. ATIN ses i 3-7% tilfælde af akut nyreinsufficiens hos børn, og 27% hos voksne.

Medicinudløst: Det er hyppigst udløst af medicin, især NSAID, antibiotika og PPI. Det ses også ved mange andre lægemidler, herunder angiogenesehæmmere der anvendes til cancerbehandling, allopurinol og antiepileptika.

Andre årsager: Andre tilstande kan dog også udløse ATIN, herunder infektioner, toksiner, autoimmune sygdomme, systemiske sygdomme og metaboliske tilstande.

Udredning & diagnostik

Den definitive diagnose kan kun stilles ved en nyrebiopsi. I praksis tages dog ikke biopsi ved pt. der bedres spontant efter 3-5 dage.

Biopsi: En biopsi vil vise inflammatoriske celler (lymfocytter og monocytter) samt ødem i nyrernes interstitium.

Symptomer: Kan være symptomatisk eller asymptomatisk. Der kan være symptomer på akut nyreinsufficiens. Symptomerne opdeles i renale og ekstrarenale symptomer, hvor bl.a. udslæt og ledsmerter kan være ekstrarenale symptomer. I nogle tilfælde ses et hypersensitivitetssyndrom, der viser sig ved feber, udslæt, eosinofili og oligurisk nyresvigt.

Paraklinik: Blodprøver vil vise forhøjet kreatinin, forenelig med akut nyreinsufficiens.

Urin: Urinstix eller spoturin vil vise proteinuri.

UL: UL af nyrer vil ofte vise normale eller forstørrede nyrer.

Behandling

Den primære behandling er at eliminere den udløsende årsag. Hvis medicin er årsagen, skal man seponere denne og overveje at oprette cave over for dette. Herudover skal salt- og væskebalancen opretholdes, mens nyrerne kommer sig.

Steroid: Nogle guidelines anbefaler at der gives steroid, men der findes ikke randomiserede studier der viser bedre outcome af dette. Man bør overveje at tilstanden bliver biopsiverificeret inden der gives steroid. Typisk vil man give Prednison tbl. 0,5-1 mg/kg/dag i 2-3 uger efterfulgt af udtrapning over 5-7 uger.

Prognose

Prognosen er generelt god, idet tilstanden oftest er reversibelt, og man vil genvinde nyrefunktionen i løbet af få uger. Nogle kan få kronisk nyreinsufficiens efterfølgende. Hvis ATIN er kommet grundet multiorgansvigt er prognosen dårligere og mortaliteten høj.

Yderligere litteratur

Se også øvrige relevante artikler:

Lægehåndbogen har udgivet en artikel om ATIN, der senest er opdateret i 2023.

Referencer

Her kan du finde en liste med referencer der er anvendt i denne artikel. Der er også angivet direkte henvisninger i teksten samt ved anvendelse af billeder og figurer.

  1. Akut nyresvigt (Lægehåndbogen 2022)
  2. Akut interstitiel nefrit (Lægehåndbogen 2023)
  3. Acute Tubulointerstitial Nephritis (ATIN) (Dynamed)
  4. Tubulointerstitial Nephritis (MSD Manual 2024)
  5. Ulinski T, Sellier-Leclerc AL, Tudorache E, Bensman A, Aoun B. Acute tubulointerstitial nephritis. Pediatr Nephrol. 2012 Jul;27(7):1051-7. doi: 10.1007/s00467-011-1915-9. Epub 2011 Jun 3. PMID: 21638156.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *