Frailty

Frailty eller skrøbelighed er et geriatrisk syndrom, der udtrykker at nogle ældre mennesker er i højere risiko for funktionstab, komplikationer og død ved akut sygdom end andre på tilsvarende alder. Det er også et udtryk for at man har sværere ved at komme sig, selv efter mindre sygdomsepisoder.

Ætiologi

Ved aldring er de fysiologiske ressourcer langsomt aftagende, men for nogle accelereres tabet af fysiologiske ressourcer, hvilket fører til frailty. Der findes flere hypoteser for hvorfor frailty udvikles hos nogle. Et af disse er en hypotese om at det skyldes et dysreguleret stressresponssystem.

Udover hypeteser til at forstå udviklingen i syndromet, findes der også modeller der skal forklare konsekvensen af frailty. Et af disse kan ses i nedenstående graf, hvor akut sygdom fører til et større funktionstab og en længere rehabiliteringsperiode for dem der er skrøbelig. Et andet simpelt symbol for skrøbelighed er klodsmajor, hvor sygdomme og comorbiditet klods for klods gør pt. mere skrøbelig, og at det på et tidspunkt fører til at klodserne vælter.

Figur der viser princippet ved skrøbelighed, hvor akut sygdom fører til større funktionstab og længere tid om at komme sig
Klodsmajor som symbol for skrøbelighed hvor comorbiditet og sygdomme har medført at flere klodser langsomt fjernes (Kilde: RKKP)

Udredning & diagnostik

Definition: Frailty er defineret i en consensus-statement fra 2013 som: “En medicinsk syndrom med flere årsager og bidragende faktorer, der er karakteriseret ved nedsat styrke, udholdenhed og reduceret fysiologisk funktion, hvilket øger en persons sårbarhed for at udvikle øget afhængighed og/eller dødelighed.

Der findes ikke nogen guldstandard til at identificere frailty, men en række screeningstest, der kan screene patienter for graden af frailty. Eksempler på disse er:

 • CFS: En score fra 1-9, hvor 1 angiver mindst skrøbelighed og 8 mest skrøbelighed, mens 9 er en særlig kategori fra terminalt syge med kort restlevetid men ikke tydeligt skrøbelige. Grænsen for om man er skrøbelig er CFS 4-5.
 • FRAIL scale: En score fra 0-5, hvor højere point indikerer mere skrøbelighed. FRAIL scale på 0 point angiver pt. er robust, 1-2 point at pt. er præ-frail og 3-5 point at pt. er frail.
 • Fried’s Phenotype: En score fra 0-5, hvor højere score indikerer mere frailty. FP 0-1 point angiver man ikke er skrøbelig, 1-2 point angiver præ-skrøbelighed og 3-5 point angiver skrøbelighed.
 • Hospital Frailty Risk Score: HFRS er en score der primært forsøger at identificere frailty på baggrund af diagnosekoder.

I Danmark er den officielle frailty skala i klinikken Clinical Frailty Scale, der også er oversat og valideret på dansk. Denne er igang med at blive implementeret i klinikken i Danmark, hvor meningen er at alle over 80 år der bliver indlagt skal CFS scores.

Piktogram for vurdering af CFS (Kilde: DSG)
Flowdiagram for vurdering af CFS (Kilde: DSG)

CFS kan ved akut indlæggelse i akutmodtagelsen kombineres med NEWS score, der udtrykker graden af akut sygdom. Derved kan man ved nedenstående graf finde den forventede 30 dages mortalitet. NEWS score kan beregnes udfra vitalparametre, for eksempel med forskellige online beregnere.

CFS sammenholdt med NEWS score (Kilde: Kilde: Nissen et. al.)

Behandling

Skrøbelige pt. er ofte comorbide og derfor vil akut sygdom også kunne forværre deres de andre sygdomme, hvorfor behandlingen ikke kun handler om behandling af den enkelte akutte sygdom, men også pt. andre problemstillinger. Det kan derfor også overvejes om pt. der er frailty skal indlægges på geriatriske afdelinger, der kan udføre CGA.

Prognose

Frailty er en prædikter for komplikationer til sygdom og mortalitet, og anses for at være en bedre prædikter for dette end biologisk alder. På nedenstående graf kan ses 1 årsoverlevelsen ift. hvilken CFS patienten har.

CFS er prædiktiv for 1 årsoverlvelsen (Kilde: Rueegg et. al.)

Udover øget mortalitet øger frailty også risikoen for fejlmedicinering, funktionstab, institutionalisering, længere indlæggelsestid, genindlæggelser og en nedsat sammenhæng i patientforløbet.

Ved hjertestop er chancen for at overleve hjertestop 1,7% hvis man er skrøbelig, mens den er 31,7% hvis man ikke er skrøbelig.

Yderligere litteratur

Dansk Selskab for Geriatri (DSG) har information om CFS, der bl.a. omfatter e-læring og et piktogram.

RKKP har udgivet en evidensrapport i 2023, der beskriver evidensen for forskellige screeningsværktøjer.

UpToDate har udgivet en artikel om Frailty, der senest er opdateret i 2023.

Begrebet frailty er godt gennemgået i dette review fra 2020.

Referencer

Her kan du finde en liste med referencer der er anvendt i denne artikel. Der er også angivet direkte henvisninger i teksten samt ved anvendelse af billeder og figurer.

 1. Clinical Frailty Scale (DSG 2024)
 2. E-læring om CFS
 3. CFS Piktogram
 4. Dansk Kvalitetsdatabase for Ældre med Skrøbelighed (DANFRAIL) – evidensrapport (RKKP 2023)
 5. Hospitaler bør screene ældre for skrøbelighed (RKKP)
 6. Frailty (UpToDate 2023)
 7. Proietti M, Cesari M. Frailty: What Is It? Adv Exp Med Biol. 2020;1216:1-7. doi: 10.1007/978-3-030-33330-0_1. PMID: 31894541.
 8. Lee H, Lee E, Jang IY. Frailty and Comprehensive Geriatric Assessment. J Korean Med Sci. 2020 Jan 20;35(3):e16. doi: 10.3346/jkms.2020.35.e16. PMID: 31950775; PMCID: PMC6970074.
 9. Chen X, Mao G, Leng SX. Frailty syndrome: an overview. Clin Interv Aging. 2014 Mar 19;9:433-41. doi: 10.2147/CIA.S45300. PMID: 24672230; PMCID: PMC3964027.
 10. Kabell Nissen S, Rueegg M, Carpenter CR, Kaeppeli T, Busch JM, Fournaise A, Dreher-Hummel T, Bingisser R, Brabrand M, Nickel CH. Prognosis for older people at presentation to emergency department based on frailty and aggregated vital signs. J Am Geriatr Soc. 2023 Apr;71(4):1250-1258. doi: 10.1111/jgs.18170. Epub 2022 Dec 13. PMID: 36511431.
 11. Rueegg M, Nissen SK, Brabrand M, Kaeppeli T, Dreher T, Carpenter CR, Bingisser R, Nickel CH. The clinical frailty scale predicts 1-year mortality in emergency department patients aged 65 years and older. Acad Emerg Med. 2022 May;29(5):572-580. doi: 10.1111/acem.14460. Epub 2022 Apr 23. PMID: 35138670; PMCID: PMC9320818.
 12. Nickel CH, Rueegg M, Pargger H, Bingisser R. Age, comorbidity, frailty status: effects on disposition and resource allocation during the COVID-19 pandemic. Swiss Med Wkly. 2020 Apr 30;150:w20269. doi: 10.4414/smw.2020.20269. PMID: 32352150.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *