KOL i exacerbation

KOL i exacerbation er en tilstand hvor der ses en forværring i KOL. Det er meget hyppigt, og ses både præhospitalt og en del i FAM.

Ætiologi

KOL i exa kan skyldes infektion, partikelforurening, tobaksrøg og klimatiske forhold. Hos en tredjedel findes ingen udefrakommende faktorer.

Udredning & diagnostik

Definition: KOL i exa defineres som akut forværring af de respiratoriske symptomer ved KOL, der medfører en supplerende behandling.

Symptomer: Omfatter øget dypnø, øget sputum volumen, øget sputum purulens og hoste.

Gradering: Inddeles i tre sværhedsgrader:

 • Mild: Medfører kun øget behandling med korttidsvirkende bronkodilatatorer.
 • Moderat. Medfører behandling med antibiotika eller systemisk steroid.
 • Svære: Medfører hospitalsindlæggelse eller skadestuebesøg og kan være ledsaget af akut respirationsinsufficiens.

A-gas: Vil ofte vise hyperkarpni og evt. respiratorisk acidose.

Rtg. thorax: Anvendes specielt differentialdiagnostisk ift. lungestase, pneumothorax og pneumoni.

Behandling

Den generelle behandling af KOL i exa er iltterapi, inhalationsterapi, steroid, evt. antibiotika og i nogle tilfælde NIV.

Iltterapi: Der gives ilt med mål-SAT 88-92% eller paO≥ 8,0 kPa. Man bør ved opstart af iltterapi kontrollere a-gas mhp. at identificere CO2-ophobning.

Highflow: Er ikke førstevalg ved hyperkapnisk respirationssvigt. Der er ikke som NIV demonstreret nogen effekt på overlevelse.

Inhalationsbehandling

Ved indlæggelse anvendes hyppigt SABA/SAMA på nebulisator. Man kan også anvende SABA, og pulverinhalatorer, dosisaerosol-inhalatorer, og nebulisatorer anses for ligeværdige hvis pt. kan samarbejde til det. Fx. kan anvendes Salbutamol 2,5 mg + Ipratropium 0,5 mg inh.væske (Ipramol/Combivent), der kan gentages flere gange hver time indtil effekt. Man kan også overveje at give behandling med faste intervaller.

Steroid

Der anbefales at give 37,5 mg Prednisolon dgl. i 5 dage uden udtrapning. Dette reducerer risikoen for respirationssvigt inden for 30 dage, giver forbedret FEV1 og blodgasværdier, men har ikke vist nogen effekt på mortaliteten ved KOL i exa. Ved en akut påvirket pt. gives ofte Methylprednisolon (Solu-medrol) 40 mg initielt, men der er ikke evidens for at dette har bedre effekt end Prednisolon.

Antibiotikabehandling

Der gives antibiotika ved øget purulent opspyt og øget dyspnø, ved CRP>50 samt pt. der får NIV. Man vælger her antibiotika der også dækker hæmophilus influenzae og moraxella catarrhalis, som hyppigt findes i ekspektorater hos KOL-pt.

Dansk Lungemedicinsk Selskab anbefaler at give Amoxicillin 750 mg x 3 i 5 dage, alternativt Bioclavid 500/125 mg x 3 ved svær KOL eller Tazocin 4/0,5 mg x 3 ved svært medtaget pt. Ved samtidig pneumoni behandles med samme antibiotika, som ved KOL i exa.

SituationAntibiotikavalgPenicillinallergi
FørstevalgAmoxicillin 750 mg x 3Moxifloxacin 400 mg x 1
Svær KOLBioclavid 500/125 mg x 3
Doxycyklin 200 mg 1. dag, herefter 100 mg x 1
Svært medtaget pt.Tazocin 4/0,5 mg x 3Moxifloxacin 400 mg x 1
Samtidig pneumoniSom ved KOL i exaSom ved KOL i exa
Antibiotikaanbefaling fra Dansk Lungemedicinsk Selskab – kan afvige fra lokal antibiotikainstruks

Lokale antibiotikainstrukser kan afvige fra dette. Fx. anbefales nogle steder at starte med Amoxicillin eller Benzylpenicillin og så overgå til Bioclavid eller Tazocin ved manglende effekt i løbet af 48 timer.

SituationAntibiotikavalgPenicillinallergi
FørstevalgAmoxicillin tbl. 1 g x 3 eller Benzylpenicillin 1,2 g x 4Cefuroxim 1,5 g x 3
Manglende effekt (48 t)Bioclavid 500/125 mg x 3 eller Tazocin 4/0,5 mg x 3Cefuroxim 1,5 g x 3
Samtidig pneumoniSom alm. pneumoniSom alm. pneumoni
Antibiotikaanbefaling fra Region Syd (Kilde: Region Syd)

Noninvasiv ventilation (NIV)

Alle med KOL i exa skal have vurderet behov for NIV. NIV reducerer mortaliteten ved KOL i exa med respiratorisk acidose, nedsætter behov for intubation og indlæggelsestid.

Kriterierne for NIV behandling er:

 • Manglende bedring af behandling
 • Respiratorisk acidose (pH<7,35 og pCO2>6)
 • Enten forværring i dyspnø, RF>25 eller pO2<7 uden ilttilskud.

Vigtige kontraindikationer er pneumothorax og nedsat bevidsthedsniveau (GCS<8). Derfor skal pneumothorax udelukkes inden opstart af NIV, enten ved rtg. thorax eller FLUS.

Typiske startindstillinger er:

 • IPAP 12 cm H2O, som øges 2 ad gangen til 20cm H2O inden for 30 min
 • EPAP 5 cm H2O
 • Ilttilførsel = til SAT er 88-92%

Herefter kontrolleres a-gas. Så længe der er acidose øges IPAP med 2 ad gangen, ofte indtil IPAP 26-30.

ProblemstillingForslag til løsning
Manglende PaCO2-fald– Øg forskel mellem IPAP og EPAP ved at øge IPAP gradvist 2cm med 15-30 min. mellemrum indtil PaCO2 falder (tag a-gas) – øg f.eks. IPAP til 20, 22, 23 etc.
– IPAP kan oftes øges til 30 cm H2O uden problemer
Lav SAT– Øg ilttilskud
Patienten kan ikke acceptere NIV– Ofte pga. for lav IPAP -> øg IPAP
– Maske passer ikke og der er måske stort leak
– Maske sidder for stramt eller for løst
– Angst evt. pga. hurtigt øget tryk
– Angst kan oftes bedres med morfin f.eks. 2,5 mg IV eller røde dr.
SAT > 92% (eller acceptabel værdi)-Reducér ilttilskud trinvist
Forslag til løsninger ved forskellige NIV problemstillinger (Kilde: DLS)

Yderligere litteratur

Dansk Lungemedicinsk Selskab (DLS) har udgivet en guideline for KOL i exa, der senest er opdateret i 2020.

Referencer

Her kan du finde en liste med referencer der er anvendt i denne artikel. Der er også angivet direkte henvisninger i teksten samt ved anvendelse af billeder og figurer.

 1. KOL – exacerbation og NIV (DLS 2020)
 2. Antibiotikavejledning for Region Syddanmark (Region Syd 2023)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *