Urinvejsinfektion (UVI)

Urinvejsinfektion (UVI) er en tilstand hvor der er bakteriel infektioni urinvejene. Det er en meget hyppig tilstand, og giver anledning til mange sygehusindlæggelser hvert år. UVI kaldes også for Urinary tract infections (UTI).

Ætiologi

UVI skyldes infektion med bakterier i urinvejene. Det er vigtigt at skelne mellem bakteriuri hvor der er bakterier til stede og UVI hvor der er en infektion. Der skelnes også mellem infektion i blæren (cystit) og infektion i nyrebækkenet (pyelonefrit). Infektionen sker ofte ved kolonisation af fækale uropatogener ved en ascenderende infektion gennem urethra til blæren, som kan ascendere videre til nyrebækkenet, og i nogle tilfælde til blodet (bakteriæmi). UVI samtidig med bakteriæmi kaldes undertiden urosepsis, også selvom der ikke er en egentlig sepsis tilstand til stede. Det er også muligt at en UVI opstår ved en descederende infektion fra bakteriæmi til urinvejene.

E. coli er den hyppigste bakterie der ses ved UVI. Eksempler på andre uropatogener er Enterococcus faecalis, Staphylococcus saprophyticus, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella, Shigella, Proteus, Klebsiella, Citrobacter, Enterobacter,
Serratia, Morganella og Providencia.

Udredning & diagnostik

UVI diagnosticeres generelt på baggrund af relevante symptomer og urindyrkning med vækst af bakterier. Bakteriuri i sig selv (asymptomatisk bakteriuri) er ikke nok til at stille diagnosen UVI. Dog er det vigtigt at være opmærksom på sparsom eller atypiske symptomer hos ældre. Der skelnes mellem:

  • Ukompliceret UVI: Voksne, ikke gravide kvinder uanset alder.
  • Kompliceret UVI: Mænd, børn, gravide, recidiverende UVI (mindst 3x seneste år), urinvejsanormaliteter, institutionaliserede, betydende comorbiditet eller sygdom i urinvejene.
  • Asymptomatisk bakteriuri: Vækst af bakterier, men uden symptomer.

Symptomer: Symptomer på UVI kan omfatte dysuri, hyppig vandladning (pollakisuri), svie ved vandladning, smerter over blæren, hæmaturi, feber, flankesmerter, kvalme, opkast. Det er vigtigt at være opmærksom på at ældre kan udvide asymptomatisk sygdomspræsentation, hvor der ikke ses klassiske symptomer på UVI.

Paraklinik: Ofte vil CRP være forhøjet, men ikke nødvendigvis. Normal/lav procalcitonin udelukker med stor sandsynlighed bakteriæmi, hvis UVI mistænkes.

Urinstix: En urinstix kan påvise tilstedeværelse af leukocytter, nitrit og blod og kan anvendes til at udelukke UVI med stor sandsynlighed. Tilstedeværelse af leukocytter er tegn til inflammation, mens tilstedeværelse af nitrit peger på at der er en nitritproducerende bakterie i urinen, som har stået i blæren i mindst 4 timer (hvilket ikke er tilfældet ved KAD eller pollakisuri). En negativ urinstix for leukocytter gør UVI meget lidt sandsynlig (kun 15% sandsynlighed) (høj negativ prædiktiv værdi), mens en positiv urinstix ikke bekræfter UVI (lav positiv prædiktiv værdi). En positiv urinstix for nitrit gør bakteriuri meget sandsynlig (høj positiv prædiktiv værdi), mens en negativ urinstix for nitrit ikke afkræfter bakteriuri (lav negativ prædiktiv værdi).

Urindyrkning: Urindyrkning er guldstandard for at påvise bakteriuri. Skal som udgangspunkt foretages på midtstråleurin. En positiv urindyrkning i sig selv (asymptomatisk bakteriuri) påviser ikke UVI. I Danmark anvendes en grænse for signifikant bakterievækst på mindst 103 CFU/ml for uropatogene bakterier (fx. e. coli) og mindst 104 CFU/ml for andre bakterier. En urindyrkning uden signifikant vækst af bakterier gør UVI meget lidt sandsynligt. Ved blandingsflora ses tiden an eller laves en ny urindyrkning.

Behandling

Antibiotika: UVI kan behandles med antibiotika, men ca. 25% tilfælde af ukompliceret UVI forsvinder i løbet af en uge uden behandling. Asymptomatisk bakteriuri behandles ikke, undtagen hos gravide. Nedenunder ses forslag til empirisk behandling med antibiotika. Ved KAD skal KAD skiftes ifm. opstart af antibiotika.

SituationAntibiotikavalgPenicillinallergiVarighed
Ukompliceret cystitPivmecillinam 400 mg x 3 eller Nitrofurantoin 50-100 mg x 4 eller Trimethoprim 200 mg x 2Nitrofurantoin 50-100 mg x 4 eller Trimethoprim 200 mg x 23 dage
Ikke-indlæggelseskrævende kompliceret cystitPivmecillinam 400 mg x 3Trimethoprim 200 mg x 2 (upåvirket/afebril) eller Ciprofloxacin 500 mg x 2 (påvirket/febril)5 dage
Ikke-indlæggelseskrævende pyelonefritPivmecillinam 400 mg x 3Ciprofloxacin 500 mg x 2 (påvirket/febril)7 dage
Indlæggelseskrævende kompliceret UVIAmpicillin 2 g x 4 + Gentamicin 5-6 mg/kg x 1 (max 3 doser)Cefuroxim 1,5 g x 3 + Gentamicin 5-6 mg/kg x 1 (max 3 doser)7 dage
UrosepsisAmpicillin 2 g x 4 + Gentamicin 5-6 mg/kg x 1 (max 3 doser) eller Tazocin 4/0,5 g x 3Cefuroxim 1,5 g x 3 + Gentamicin 5-6 mg/kg x 1 (max 3 doser)7 dage
UVI ved KADBehandles som kompliceret cystit, pyelonefrit eller urosepsis ved påvirket almentilstand – ellers ingen behandling. KAD skiftes.Behandles som kompliceret cystit, pyelonefrit eller urosepsis ved påvirket almentilstand – ellers ingen behandling. KAD skiftes.5-7 dage
Forslag til empirisk behandling med antibiotika (Kilde: Region Syd)

Når der foreligger resistenssvar, skal antibiotika rettes mod dette. Nedenunder ses forslag til behandling af ukompliceret UVI samt kompliceret UVI, hvor der ikke er systemisk påvirkning. Disse forslag fremhæver førstevalg, men skal selvfølgelig justeres efter konkret resistensbestemmelse.

BakterieFørstevalg hvis følsomPenicillinallergi
Enterococcus faecalisAmoxicillin tbl. 1 g x 3 eller Nitrofurantoin tbl. 50-100 mg x 4Nitrofurantoin tbl. 50-100 mg x 4
E. coli og Proteus
mirabilis (ampicillinfølsom)
Nitrofurantoin tbl. 50-100 mg x 4 eller Amoxicillin tbl. 1 g x 3 eller Pivmecillinam tbl. 400 mg x 3 eller Trimethoprim tbl. 200 mg x 2 eller Sulfamethizol tbl. 1 g x 2Nitrofurantoin tbl. 50-100 mg x 4 eller Trimethoprim tbl. 200 mg x 2 eller Sulfamethizol tbl. 1 g x 2
E. coli og andre enterobakterier (ampicillinresistent)Nitrofurantoin tbl. 50-100 mg x 4 eller Pivmecillinam tbl. 400 mg x 3 eller Trimethoprim tbl. 200 mg x 2 eller Sulfamethizol tbl. 1 g x 2Nitrofurantoin tbl. 50-100 mg x 4 eller Trimethoprim tbl. 200 mg x 2 eller Sulfamethizol tbl. 1 g x 2
Pseudomonas aeruginosaOfte kolonisation, behandles oftest ikkeOfte kolonisation, behandles oftest ikke
Staphylococcus saprophyticus (penicillinfølsom)Nitrofurantoin tbl. 50-100 mg x 4 eller Phenoxymethylpenicillin tbl. 0,6-0,8 g x 3 eller Amoxicillin tbl. 1 g x 3 eller Trimethoprim tbl. 200 mg x 2 eller Sulfamethizol tbl. 1 g x 2Nitrofurantoin tbl. 50-100 mg x 4 eller Trimethoprim tbl. 200 mg x 2 eller Sulfamethizol tbl. 1 g x 2
Staphylococcus saprophyticus (penicillinresistent)Nitrofurantoin tbl. 50-100 mg x 4 eller Dicloxacillin tbl. 1 g x 3 eller Trimethoprim tbl. 200 mg x 2 eller Sulfamethizol tbl. 1 g x 2Nitrofurantoin tbl. 50-100 mg x 4 eller Trimethoprim tbl. 200 mg x 2 eller Sulfamethizol tbl. 1 g x 2
Forslag til antibiotikavalg (Kilde: Region Syd)

Nedenunder ses tilsvarende forslag til antibiotikavalg, men ved kompliceret UVI med systemisk påvirkning, pyelonefrit og urosepsis.

BakterieFørstevalg hvis følsomPenicillinallergi
Enterococcus faecalisAmpicillin i.v. 2 g x 4 eller Amoxicillin tbl. 1 g x 3Vancomycin i.v. 15 mg/kg x 1
E. coli og Proteus
mirabilis (ampicillinfølsom)
Ampicillin i.v. 2 g x 4 eller Amoxicillin tbl. 1 g x 3 eller Pivmecillinam tbl. 400 mg x 3Cefuroxim i.v. 1,5 g x 3 eller Ciprofloxacin tbl. 500 mg x 2
E. coli og andre enterobakterier (ampicillinresistent)Tazocin i.v. 4/0,5 g x 3 eller Pivmecillinam tbl. 400 mg x 3Cefuroxim i.v. 1,5 g x 3 eller Ciprofloxacin tbl. 500 mg x 2
E. coli og andre enterobakterier (cefuroxim/cefalosporin resistens)Tazocin i.v. 4/0,5 g x 3 eller Ciprofloxacin i.v. 400 mg x 2 eller Ciprofloxacin tbl. 500 mg x 2 eller Meropenem i.v. 1 g x 3 eller Pivmecillinam tbl. 400 mg x 3Ciprofloxacin i.v. 400 mg x 2 eller Ciprofloxacin tbl. 500 mg x 2 eller Meropenem i.v. 1 g x 3
Pseudomonas aeruginosaTazocin i.v. 4/0,5 g x 3 eller Ciprofloxacin tbl. 750 mg x 2 eller Ciprofloxacin tbl. 500 mg x 3 Ceftazidim i.v. 2 g x 3 eller Ciprofloxacin tbl. 750 mg x 2 eller Ciprofloxacin tbl. 500 mg x 3
Staphylococcus saprophyticus (penicillinfølsom)Nitrofurantoin tbl. 50-100 mg x 4 eller Trimethoprim tbl. 200 mg x 2 eller Sulfamethizol tbl. 1 g x 2
Staphylococcus saprophyticus (penicillinresistent)Nitrofurantoin tbl. 50-100 mg x 4 eller Trimethoprim tbl. 200 mg x 2 eller Sulfamethizol tbl. 1 g x 2
Forslag til antibiotikavalg (Kilde: Region Syd)

Profylakse

Haiprex: Der er svag evidens for effekt af Haiprex mod recidiverende UVI. Der gives 1 g x 2 dgl. Bør pauseres efter 12 måneder, for at vurdere virkningen mod recidiverende UVI.

Tranebær: Har vist sig at kunne forebygge UVI til en vis grad.

Lokaløstrogen: Der er svag evidens for virkning af lokaløstrogen (fx. Vagifem) mod recidiverende UVI.

Yderligere litteratur

DSAM har udgivet en guideline vedr. UVI i almen praksis, der senest er opdateret i 2020.

UpToDate har udgivet en artikel om UVI, der senest er opdateret i 2023.

Referencer

Her kan du finde en liste med referencer der er anvendt i denne artikel. Der er også angivet direkte henvisninger i teksten samt ved anvendelse af billeder og figurer.

  1. Antibiotikavejledning for Region Syddanmark (Region Syd 2023)
  2. Baggrund for Medicinrådets behandlingsvejledning vedr. urinvejsinfektioner (Medicinrådet 2019)
  3. Acute complicated urinary tract infection (including pyelonephritis) in adults and adolescents (UpToDate 2023)
  4. Urinvejsinfektioner i almen praksis (DSAM 2020)
  5. Haiprex (Promedicin)
  6. Tranebær og recidiverende urinvejsinfektioner – Videnskabelig leder (Ugeskrift for læger 2023)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *