HIV infektion

HIV infektion er infektion med human immundefekt virus (HIV). Dette kan manifestere sig som AIDS, når infektionen har givet en immunreaktion som fører til sjældne opportunisk infektioner eller visse cancertyper.

Ætiologi

I Danmark nydiagnosticeres 250 tilfælde af HIV hvert år. Cirka 75% er mænd og overvejende mænd der har sex med mænd (MSM). Halvdelen er smittet i udlandet, den anden halvdel i Danmark. Cirka 6.500 danskere lever med HIV infektion i dag.

Skyldes infektion med Human Immundefekt Virus (HIV). Det er et retrovirus og findes i to typer – type 1 og type 2. På overfladen af T-lymfocytter sidder et overfladeprotein CD4, som er afgørende for spredningen af HIV. Virussen inficerer T-lymfocytter og inkorporerer DNA’et i vores DNA, hvor det kan ligge latent i lang tid, for efter at bryde ud som aktiv infektion.

HIV spredes med alle kropsvæsker, herunder blod og sæd og kan både spredes seksuelt, ved organtransplantation, blodtransfusion og fra mor til barn ved fødsler eller gennem modermælken. Risikoen for at smitte HIV videre er størst de første 3 måneder efter smitte samt ved terminalfasen. Ved et analt eller vaginalt samleje er risikoen under 1%. Risikoen er størst ved receptivt samleje end insertiv samleje. Det anses for uden risiko for smitte fra en HIV smittet, der er velbehandlet. En undtagelse kan dog være ved fødsler.

Aktivitet med kendt ikke velbehandlet HIV positiv partnerRisiko pr. tilfælde
Fødsel uden foranstaltninger22,6%
Ubeskyttet analsex, modtager1,38%
Stofmisbruger0,63%
Ubeskyttet analsex, insertiv0,11%
Ubeskyttet vaginal sex, modtager0,08%
Ubeskyttet vaginal sex, insertiv0,04%
Oralsex, modtager0-0,04%
Risiko for smitte med HIV ved kendt HIV positiv partner der ikke er velbehandlet. Ved ukendt HIV status skal ganges med prævalensen i det miljø man omgås i

Udredning & diagnostik

Diagnosen stilles ved påvisning af antistoffer mod HIV med ELISA. Kan også stilles ved påvisning af HIV antigen eller direkte HIV med PCR. HIV antigen og PCR mod HIV bliver positiv ca. 2 uger efter smitte, hvor antistofferne kan påvises ca. 4-8 uger efter smitte. Der anvendes i dag en kombinationstest, der tester for både antistoffer og antigen. Når denne er negativ, kan man sikkert stole på resultatet, såfremt den er taget 4 uger efter smitte.

Behandling

Der findes ikke nogen kurativ behandling af HIV infektion. Behandlingen er derfor livsvarig antiretroviral behandling, hvor man typisk anvender en kombination af tre præparater.

Profylakse

Forebyggelse af HIV omfatter PEP, PrEP, nem adgang til hivtests, tidlig diagnosticering og behandling af hiv-smittede. 

Forebyggende medicinsk behandling kaldes også Treatment as prevention (TasP) og inddeles i Postekspositionprofylakse (PEP) og Preekspositionsprofylakse (PrEP).

PEP

PEP anvendes efter ubeskyttet samleje til at forhindre smitte. Skal tages senest 72 timer efter.

PrEP

PrEP er effektive for personer der har stor risiko for at blive smittet. PrEP behandling hos person i risiko for at få HIV er associeret med mindre risiko på 99%, og i Danmark er ingen PrEP behandlede indtil videre blevet smittet med HIV. Ift. bivirkninger er der øget risiko for nyrepåvirkning og gastrointestinale bivirkninger, de fleste bivirkninger er reversible og milde. Personer der kan tilbydes PrEP er aktuelt HIV-negative mænd der har sex med mænd (MSM) der har haft ubeskyttet analt samleje med mandlige partnere mindst 2 gange de seneste 12 uger eller har haft syfillis, klamydia eller gonore inden for de seneste 24 uger.

I Danmark anvendes som førstevalg Emtricitabine/Tenofovir disoproxil, der tages som 1 tbl. dagligt. Som andetvalg anbefales Lamivudin/Tenofovir disoproxil, der tages som 2 tbl. daglig, men dette markedsføres ikke aktuelt i Danmark.

PrEP On Demand: Som alternativ til regelret PrEP, findes On demand PrEP, hvor 2 tabletter tages 2 timer inden samleje samt 1 tablet mere 24 og 48 timer efter samleje (2-1-1 dosis). Studier har vist at hvis der efter det skema tages 4-7 tabletter pr. uge, giver det tilsvarende effekt. Denne anvendelse er off-label.

Prognose

Tidligere var HIV dødelig, men i dag er det så velbehandlet så dødeligheden svarer til baggrundsbefolkningen.

Yderligere litteratur

Guidelines

Dansk Selskab for Infektionsmedicin har udgivet en guideline for PEP samt HIV-behandling af gravide.

Statusartikler

Ugeskrift for læger har udgivet en statusartikel om PrEP i 2024.

Statistik

SSI overvåger løbende sygdomsforekomsten for HIV i Danmark, og laver årlige opgørelser.

Referencer

Her kan du finde en liste med referencer der er anvendt i denne artikel. Der er også angivet direkte henvisninger i teksten samt ved anvendelse af billeder og figurer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *