NTM lungeinfektioner

NTM lungeinfektioner er infektioner i lungerne med nontuberkuløse mykobakterier (NTM).

Ætiologi

NTM lungeinfektioner skyldes infektion med mykobakterier, der ikke er Mycobacterium tuberkulosis. Der findes ca. 200 arter, men kun et fåtal er patogene. De vigtigste er Mycobacterium avium og Mycobacterium abscessus. Infektionen starter typisk i lungerne, men spreder sig til lymfeknuder, hud og bløddele. Det ses især ved immunsupprimerede personer.

NTM infektioner smitter ikke fra person til person som tuberkulose.

Udredning & diagnostik

Diagnosen stilles på baggrund af kliniske symptomer, radiologiske og mikrobiologiske fund og evt. patologi. Tilstanden udredes af lungemedicinere. For at stille diagnosen skal der være relevant klinik, relevante fund på HRCT, mindst 2 positive ekspektorater, 1 positiv BAL eller lungebiopsi samt udelukkelse af relevante differentialdiagnoser.

Symptomer: NTM infektion vil give lungesymptomer eller symptomer på systemisk sygdom. Eksempler på symptomer er vægttab, nattesved, træthed, hoste, hæmoptyse og dyspnø.

HRCT: Man vil typisk udføre en HRCT der typisk vil vise bronkiektatisk/nodulær sygdom eller fibroserende/kaviterende sygdom.

Rtg. thorax: Vil typisk vise infiltrater.

Mikrobiologi: Man vil typisk sende gentagne ekspektorater til dyrkning, mikroskopi og PCR for mykobakterier (udføres på SSI). Hvis man på mikroskopi finder syrefaste stave, kan man supplere med PCR for NTM for at fremskynde diagnosen. Hvis der ikke kan fremstilles et ekspektorat vil man udføre bronkoskopi mhp. BAL-væske der kan undersøges.

Biopsi: En lungebiopsi vil vise granulomatøs inflammation eller syrefaste stave.

Behandling

Behandling af NTM infektioner er højtspecialiseret og vurderes af lungemedicinere. Der er tale om langvarig behandling med antibiotika der har en del bivirkninger, hvorfor man kan vælge behandling eller watchful waiting.

Prognose

NTM infektioner har en mortalitet på 40%. Kun 45% opnår helbredelse fra tilstanden, mens det for de resterende bliver kronisk.

Yderligere litteratur

Guidelines

Dansk Lungemedicinsk Selskab har udgivet en guideline om lungeinfektioner med nontuberkuløse mykobakterier.

Statusartikler

Ugeskrift for læger har i 2024 udgivet en statusartikel om emnet.

Referencer

Her kan du finde en liste med referencer der er anvendt i denne artikel. Der er også angivet direkte henvisninger i teksten samt ved anvendelse af billeder og figurer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *