Kæbeosteonekrose

Kæbeosteonekroseer nekrose i kæben der kan give blottet knogle ved tandregionen, hvilket er en sjælden bivirkning til noget antiosteoporotisk behandling. Det kaldes også Medication-related osteonecrosis of the jaw (MRONJ) eller kæbenekrose, eller i folkemunde for “død kæbe”.

Ætiologi

Det første tilfælde af medicininduceret kæbeosteonekrose blev beskrevet i 2003, og har ellers været kendt i Danmark siden 2004. Prævalensen er 0,8-20% ved højdosis behandling for cancerpatienter og 0,1-0,4% ved lavdosisbehandling hos osteoporosepatienter. Det hyppigste stadie der ses er stadie 2.

Kæbeosteonekrose kan være en sjælden bivirkning til behandling med noget medicin. Dette omfatter bl.a. bisfosfonater, denosumab, romosozumab, SERM, tyrosinkinasehæmmere (TKI), Methotrexat (MTX), kortikosteroider og andre immunosuppressive lægemidler.

Risikofaktorer: Eksempler på risikofaktorer er høj dosis eller hyppig dosis af udløsende medicin, cancer, glykokortikoider, kemoterapi og dårlig tandstatus.

Udredning & diagnostik

Diagnosen stilles af tandlæger eller kæbekirurger.

Definition: Kæbeosteonekrose defineres som nuværende eller tidligere behandling med antiresorptiv eller antianginøse lægemidler, blotlagt knogle eller knogle der kan inspirceres gennem en intraoral eller extraoral fistel i den maxillofaciale region der har varet minds 8 uger og ingen tidligere stråleterapi mod kæberne eller oplagt metastaser i kæben (The American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons (AAOMS) 2014)

Stadieinddeling: Kæbeosteonekrose inddeles i stadie 0-3:

  • Stadie 0: Ingen klinisk evidens for nekrotisk knogle, men non-specifikke kliniske fund, røntgenforandringer og symptomer.
  • Stadie 1: Eksponeret og nekrotisk knogle, eller fistel, hvor igennem knogle kan sonderes, hos patienter som er asymptomatiske og ikke har tegn på infektion.
  • Stadie 2: Eksponeret og nekrotisk knogle, eller fistel hvor igennem knogle kan sonderes, associeret med infektion, kendetegnet ved smerter og rødme, omkring eksponeret knogle, og/eller pusdannelse.
  • Stadie 3: Som stadie 2 samt en eller flere af følgende: eksponeret og nekrotisk knogle udover processus alveolaris, dvs. inferiore grænse af canalis mandibulae, ramus mandibulae, sinus maxillaris og zygoma, og/eller patologisk fraktur, ekstra-oral fistel, oro-antral/oro-nasal kommunikation.

Lav/højdosis: Der skelnes mellem lavdosis og højdosis behandling med antiresorptiv behandling, der har betydning for visitation af pt. med kæbeosteonekrose. Højdosis er antiresorptiv behandling der anvendes til cancerpatienter, mens lavdosis er antiresorptiv behandling der anvendes til osteoporose. Nogle nævner også moderat dosis, der er cancerpatienter i moderat behandling. Generelt er risikoen for kæbeosteonekrose høj ved højdosis, lav ved lavdosis og ukendt ved moderat dosis. Generelt håndteres pt. der har været i lavdosisbehandling under 4 år hos praktiserende tandlæger, mens resten håndteres på kæbekirurgiske afdelinger.

Symptomer: Kæbeosteonekrose vil ofte føre til smerter, hævelse i gummerne, tab af tænder og besvær med at tygge.

Eksempel på kæbeosteonekrose der både kan vise sig ved sorte, brune eller hvidlige forandringer, men også ikke altid kan inspiceres direkte

Behandling

Behandlingen foretages af tandlæger eller kæbekirurger. Der er ofte tale om langvarig behandling og omfatter oprensning, antibiotika, smertestillende medicin, etablering af mundhygiejne, klorhexidinskyldninger og kirurgi. Behandlingen afhænger også af hvilket stadie der er tale om.

Komplikationer

Kæbeosteonekrose kan medføre tab af tænder og kæbedele og invalidere tyggefunktionen.

Yderligere litteratur

Guidelines

Der er udgivet en behandlingsvejledning til kæbekirurger og tandlæger, der senest er opdateret i 2019.

NHS i Skotland har udgivet en guideline i 2017.

Statusartikler

Tandlægebladet havde i 2015 en god statusartikel om emnet.

Referencer

Her kan du finde en liste med referencer der er anvendt i denne artikel. Der er også angivet direkte henvisninger i teksten samt ved anvendelse af billeder og figurer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *