Polyuri

Polyuri er en tilstand med abnormt høje diureser.

Ætiologi

Polyuri skyldes hyppigst et for højt væskeindtag, f.eks. når man erstatter store diureser pt. naturligt udskiller grundet overhydrering. Det kan også ses ved diabetes, tubulære nyresygdomme og kronisk urinretention. Ved kronisk urinretention kan der opstå postobstruktiv polyuri efter aflastning med KAD eller nefrostomi.

Det kan skyldes nedsat evne til at koncentre urin grundet manglende frigørelse af ADH (fx. diabetes insupidus og polydipsi) eller manglende effekt af ADH i nyrerne (fx. ved kronisk nyreinsufficiens). Desuden kan det ses ved dysreguleret diabetes, hypercalcæmi og hypokaliæmi.

Udredning & diagnostik

Mistanke til polyuri fås ved større diurese. Ved aflastning af urinretention observeres for polyuri, hvis der udtages mere end 1 L eller hvis der kommer mere end 200 ml/t. Tilstanden diagnosticeres ved at der opsamles mere end 3 L urin over et døgn. Der observeres herefter for polyuri, og når der kommer mindre end 200 ml/t er der ikke behov for observation længere.

Definition: Polyuri er en tilstand hvor døgndiuresen overstiger 3 L. Bemærk, dette adskiller sig fra natlig polyuri, der betegner en natlig diurese på mere end 35% af døgndiuresen.

Paraklinisk: Det anbefales at kontrollere Hb, kreatinin, natrium, kalium og calcium, fosfat, bikarbonat, albumin.

Man kan teste nyrernes evne til at koncentrere urin, ved at stoppe væskeindtag i 8 timer og så måle urin-osmolaliteten. En høj osmolalitet indikerer at nyrerne godt kan koncentrere urinen. Obs ved pt. med mistænkt diabetes insupidus, hvor det kan være livstruende uden væskeindtag over flere timer, hvilket gør det skal foregå under indlæggelse. Reduceret koncentreringsevne kan ses ved diabetes insupidus, kroniske nyresygdomme, hypercalcæmi og lithiumbehandling.

Behandling

Udover observation skal man ved overhydrering sikre pt. får 50-75% af urin-output. Så hvis døgndiuresen er 4 L, skal der sikres indtag af 2-3 L væske.

Yderligere litteratur

Lægehåndbogen har en artikel om polyuri der senest er opdateret i 2024.

Referencer

Her kan du finde en liste med referencer der er anvendt i denne artikel. Der er også angivet direkte henvisninger i teksten samt ved anvendelse af billeder og figurer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *