Ertrocytvol. rel. spredning (RDW)

Ertrocytvol. rel. spredning er en blodprøve der kan anvendes til anæmiudredning. Den kaldes også for Red Cell Distribution Width (RDW) eller RDW-CV.

Indikationer

RDW kan anvendes som led i anæmiudredning.

Baggrund

Nogle anæmiske tilstande kan føre til en variation i erythrocytterne størrelse (anisocytose). RDW udtrykker spredningen i størrelsen af erythrocytter, og dermed graden af anisocytose. En høj RDW er altså udtryk for en stor variation i størrelsen af erythrocytter, mens en lav RDW betyder der er en meget lille variation i størrelsen.

Tolkning

Referenceværdien er >0,16.

En forhøjet værdi betyder der er anisocytose. Høje værdier ses bl.a. ved jernmangelsanæmi, perciniøs anæmi, folinsyremangel, vitamin B12 mangel, thalassæmi, alkoholisme, efter blodtransfusion og i nogle tilfælde ved anæmi grundet kronisk sygdom.

Værdien kan være normal ved anæmi ved kronisk sygdom, men kan også være forhøjet her. Desuden vil værdien også typisk være normal ved myelodysplastisk syndrom.

Referencer

Her kan du finde en liste med referencer der er anvendt i denne artikel. Der er også angivet direkte henvisninger i teksten samt ved anvendelse af billeder og figurer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *