S-100b

S-100b er en blodprøve der anvendes ved hovedtraume.

Indikationer

S-100b er en blodprøve der kan anvendes til risikovurdering for traumatisk blødning ved hovedtraume, når hovedtraume er minimalt til let og GCS 14-15. Den anvendes til at træffe beslutning om hvorvidt der skal tages en CTC. Blodprøven skal tages inden for 6 timer efter et hovedtraume.

Baggrund

S-100b er et gliacelleprotein der findes intracellulært i gliaceller i hjernen. Ved beskadigelse af gliavæv frigives det til spinalvæsken og plasma.

Dansk Neurologisk Selskab anbefaler i deres guidelines fra 2020 anvendelsen af S-100b til beslutningen om en pt. med let hovedtraume skal CT scannes eller kan udskrives. Denne anbefaling bakkes også op af anbefalinger fra Scandinavian Neurotraume Commitie.

Flowdiagram for anvendelse af S-100b ved hovedtraume

Tolkning

Referenceværdien for S-100b for voksne patienter er <0,10 mg/l.

Ved minimal til let hovedtraume med GCS 14-15 og forhøjet S-100b, er der risiko for hjerneskade og derfor indikation til CTC og evt. indlæggelse til observation. Ved normal S-100b er risikoen minimal.

S-100b kan også være forhøjet af andre årsager. Det kan f.eks. være apopleksi, hjernetumor, metastaser, viral hepatitis og andre tilstande der påvirker hjernevævet. Det kan også være forhøjet ved pt. med malign melanom, knoglefrakturer, multitraume og træning ved sportsudøvere.

Referencer

Her kan du finde en liste med referencer der er anvendt i denne artikel. Der er også angivet direkte henvisninger i teksten samt ved anvendelse af billeder og figurer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *