Methylmalonat (MMA)

Methylmalonat (MMA) er en blodprøve der anvendes ved tvivl om vitamin B12 mangel, dvs. når p-vitamin B12 er i gråzoneområdet.

Indikation

Man vil typisk kontrollere p-MMA hvis vitamin B12 er i intervallet 125-250 pmol/L, da der her ikke er sikker vitamin B12 mangel.

På nogle biokemiske afdelinger udføres en analyse af methylmalonat ikke, hvis der ikke de seneste 3 måneder foreligger en vitamin B12 i intervallet 125-250 pmol/L.

Baggrund

Ved intracellulær vitamin B12 mangel sker der en ophobning af methylmalonyl-coenzym A. Dette omdannes til methylmalonat, som frigives til blodet.

Tolkning

Referenceintervallet for voksne i alderen 18-65 år er 0,10-0,40 µmol/L og for over 65 år 0,12-0,46 µmol/L.

Forhøjet MMA taler for (intracellulær) vitamin B12 mangel. Blodprøven er sensitiv for vitamin B12 mangel, men ikke særlig specifik, da andre tilstande også kan give forhøjet MMA. For eksempel kan nyreinsufficiens, hjertekarsygdomme og leverinsufficiens betyde en forhøjet MMA. En værdi højere end 1,00 – 1,5 µmol/L er dog næsten altid vitamin B12 mangel.

Referencer

Her kan du finde en liste med referencer der er anvendt i denne artikel. Der er også angivet direkte henvisninger i teksten samt ved anvendelse af billeder og figurer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *