Døgnblodtryksmåling

En døgnblodtryksmåling eller 24 timers blodtryksmåling er en undersøgelse hvor man måler udviklingen i blodtrykket gennem et helt døgn.

Procedure

Der påsættes en blodtryksmåler til døgnblodtryksmåling og instrueres grundigt i brugen af den. Herefter måles jævnligt blodtryk automatisk, typisk hvert kvarter om dagen og hver halve time om natten. Efterfølgende skal apparatet afleveres og døgnblodtryksmålingen kan aflæses. Der skal være mindst 21 målinger jævnt fordelt over hele døgnet, heraf mindst 7 målinger om natten.

Fortolkning

På rapporten aflæses gennemsnitlig blodtryk, daggennemsnit og natgennemsnit. Herudover ses udviklingen i blodtryk, enten udfra en tabel eller en kurve. På baggrund af gennemsnit kan man se om behandlingsmål er nået. Herudover kan man se om der sker et fald i blodtrykket om natten (nightly dip). På grafen eller tabellen ses om der er tidspunkter af døgnet med højere eller lavere blodtryk end andre tidspunkter.

Eksempel på grafvisning for en døgnblodtryksmåling, hvor der ses de målte værdier holdt op imod referenceintervaller

Referencer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *