Head impulse, nystagmus og test of skew (HINTS) test

Head impulse, nystagmus og test of skew (HINTS) test er en test der udføres på nogle patienter med svimmelhed, for at skelne mellem perifær og central årsag til svimmelheden. Dermed kan man identificere de patienter der skal have foretaget en MRC. Det anbefales at anvende HINTS rutinemæssig ved Akut vestibulær syndrom med nystagmus.

HINTS skal kun udføres på personer med fortsat svimmelhed og nystagmus i hvile. Det skal altså ikke laves på personer der ikke længere har svimmelhed eller hvor der ikke er nystagmus.

Procedurer

HINTS består af tre bedside tests:

  • Head impulse test (HIT)
  • Nystagmus
  • Test of skew

Ved head impulse test foretages rykvise drejninger af patientens hoved, mens patienten fikserer på et punkt, typisk undersøgerens hoved. Efter hvert ryk holdes hovedet ved positionen, for at se om der er en catch-up sakkade. Testen peger på perifær årsag (positiv = normal) hvis der er en catch-up sakkade, mens den er patologisk hvis der ikke er en catch-up sakkade (negativ = patologisk).

Head impulse test (HIT) (Kilde: Ugeskrift for læger)

Ved nystagmus grundet en perifær årsag intensiveres nystagmus når man kigger mod den raske side og aftager når man kigger på den syge side. En nystagmus der skifter side er patologisk og peger på central årsag.

Nystagmus der intensiverer når der kigges mod den raske side (KIlde: Ugeskrift for læger)

Den sidste test tester for skew deviation. Denne foregår ved at man beder patienten fokusere på et objekt, fx. undersøgerens næse, og man iagtager så øjnenes vertikale position. Så dækkes skiftevis de to øjne, fx. med en hånd eller et papir, mens der iagtages om der er vertikal bevægelse af øjet. Skew deviation er en vertikal refiksationssakkade som indikerer central patologi.

Test af skew deviation (Kilde: Ugeskrift for læger)

Et eksempel på udførelse af HINTS test kan ses i nedenstående Youtube video:

Fortolkning

Hvis en af de tre tests er patologiske, peger det på central årsag, og man skal rekvirere en MRC. Det vil sige en head impulse test uden catch-up sakkader, nystagmus der skifter retning eller test of skew med refiksation peger på central årsag.

Referencer

Her kan du finde en liste med referencer der er anvendt i denne artikel. Der er også angivet direkte henvisninger i teksten samt ved anvendelse af billeder og figurer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *