Influenza

Influenza er en luftvejsinfektion der skyldes infektion med influenzavirus.

Ætiologi

Influenza skyldes infektion med influenzavirus.

Smitte: Det smitter ved dråbesmitte ved direkte og indirekte kontaktsmitte via luftvejssekret. Man smitter fra 1 dag før symptomdebut til 1 dag efter symptomer ophører. Varighed af sygdom er typisk 5-7 dage.

Udredning & diagnostik

Ofte diagnosticeres influenza klinisk som influenzalignende sygdom udfra symptomerne. Ved indlæggelse vil man ofte verificere mistanken ved en podning fra svælget, hvor der undersøges ved PCR for influenza. Der kan også udføres PCR på andet materale som aspirat eller podning fra nasopharynx, ekspektorat, trakealsug eller BAL.

Ved influenza kan pt. karakteriseres efter risiko i følgende grupper:

  • Immunsupprimerede pt.: Hæmatologiske patienter, organtransplanterede, cancerpatienter i systemisk kemoterapi eller strålebehandling og andre patienter i immunosuppressiv behandling (herunder biologiske lægemidler), samt HIV-positive med udtalt immundefekt.
  • Risikogrupper (voksne): Ældre (65+ årige), Lungesyge (herunder astma), kardiovaskulær sygdom (undtagen hypertension), kronisk nyresygdom (eGFR<30), kronisk leversygdom, diabetes, muskelsygdomme, neuromuskulære sygdomme, svær overvægt (BMI>35-40), hæmoglobinopatier, andre sygdomme hvor det vurderes at der er øget risiko, gravide i 2. og 3. trimester, kvinder op til 2 uger efter fødsel.

Symptomer: Typiske symptomer på influenza er luftvejssymptomer, såsom halssmerter, hoste, høj feber, hovedpine og muskelsmerter.

Paraklinisk: Typisk CRP forholdsvis lav og ofte normale lymfocytter og lymfopeni.

Behandling

Influenza kræver for det meste ingen behandling, da det er selvlimiterende.

Antiviral behandling: Ved immunsupprimerede pt. eller immunkompetente pt. der tilhører risikogruppe kan man overveje behandling med Osemtamivir (Tamiflu), helst inden for 48 timer efter symptomdebut. Dette reducerer risikoen for alvorlig influenzasygdom. Ved alvorlig indlæggelseskrævende influenza vil man som regel behandle med antiviral behandling, selv efter 48 timer. Der tilbydes ikke behandling hvis symptomer er aftagende eller ved immunkompetente i øvrigt med mild-moderat influenza. Et alternativ er Baloxavir (Xofluza) der gives som engangsdosis. Hvis problemer med optagelse hos indlagte pt. kan man overveje Zanamivir (Dectova). Ved Oseltamivir gives for voksne ved vægt>40 kg og eGFR>60 75 mg x 2 dgl. i 5 dage. Der dosisreduceres ved nedsat nyrefunktion, så der ved eGFR 30-60 gives 30 mg x 2 dgl. og ved eGFR 10-30 gives 30 mg x 1 dgl. Ved Baloxavir gives 80 mg som engangsordination ved vægt>80 kg og 40 mg ved vægt 40-80 kg. Ved Zanamivir gives 600 mg i.v. x 2 dgl. i 5 dage og dosisreduceres ved eGFR<80 kg.

Steroid: Steroid nedsætter ikke mortaliteten ved influenza, som det gør ved COVID-19, men forværrer tilstanden og anbefales derfor ikke.

Isolation: Kriterier for isolation og afisolation kan variere lokalt. DSI anbefaler isolation ved mistanke til influenza i influenzasæsonen og afisolation 48 timer efter ophør af væsentlige influenzasymptomer, herunder feber. Intensivpt. kan afisoleres ved ophør af pt. eller negativ NAT test.

Profylakse

Årlig influenzavaccine kan beskytte mod influenza. Denne giver beskyttelse til hovedparten af de vaccinerede, men beskyttelsesgraden falder med alderen og ved immunsupprimerede. Vaccinationen virker 10-14 dage efter vaccinationen.

Yderligere litteratur

Guidelines

Dansk Selskab for infektionsmedicin har udgivet en guideline for håndtering af influenza, der senest er opdateret i 2022.

Statistik

SSI overvåger influenza i Danmark og udgiver statistik vedr. dette. Der udgives også INFLUENZA-NYT.

Referencer

Her kan du finde en liste med referencer der er anvendt i denne artikel. Der er også angivet direkte henvisninger i teksten samt ved anvendelse af billeder og figurer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *