REM sleep Behavior Disorder (RBD)

REM sleep Behavior Disorder (RBD) eller REM-søvn adfærdssyndrom er en søvnlidelse der karakteriserer sig ved uro under søvn og bevægelser der følger drømme, fx. slår ud med arme og ben.

Ætiologi

REM-søvn er den søvnfase hvor man drømmer meget. Her har man normalt atoni (fravær af muskeltonus), for at man ikke skal bevæge kroppen og tale det man drømmer. RBD er en parasomni (søvnforstyrrelse) der skyldes manglende atoni under REM søvn. Det kan bl.a. skyldes højt alkoholindtag og medicinbivirkninger (herunder SSRI og SNRI) og kan ses ved samtidig Parkinsons sygdom og Narkolepsi.

RBD menes at være et forstadie til alfa-synuclein neurodegeneration, hvorfor en del patienter med RBD med tiden vil udvikle Parkinsons sygdom, Lewy Body sygdom eller Multisystematrofi (MSA).

Udredning & diagnostik

Diagnosticeres typisk ved en polysomnografi (PSG)​ der udelukker andre søvnlidelser, og hvor adfærd under REM søvn absorveres. Der kan anvendes ICSD-3-TR kritierier til at stille diagnosen. Der kan henvises til neurologisk søvnklinik.

Symptomer: RBD giver adfærdssymptomer under REM søvn, som kan være hvor man råber ting eller fægter med arme og ben. Man er ikke selv bevidst om handlingerne.

Behandling

Behandling er medicin der kan reducere anfaldende og foranstaltninger mhp. beskyttelse af pt. og dem der deler soveværelse med pt. Det kan også blive nødvendigt med adskilte soverum.

Melatonin: Medicinsk kan man forsøge med Melatonin 3 mg eller Circadin 2 mg til sengetid, hvilket kan øges til hhv. 9 og 6 mg dgl. Det er vigtigt at tage det på nøjagtig samme klokkeslæt hver dag.

Clonazepam: Der kan også forsøges med Clonazepam 0,5-2 mg til sengetid. Det frarådes ved begyndende demenssymptomer, da det kan forværre kognitiv svækkelse. De giver også øget risiko for fald, og man fraråder bilkørsel. Hyppige bivirkninger er træthed og kognitiv svækkelse.

Yderligere litteratur

Dansk Neurologisk Selskab har udgivet en NBV der senest er opdateret i 2023.

UpToDate har udgivet en artikel om RBD der senest er opdateret i 2024.

Referencer

Her kan du finde en liste med referencer der er anvendt i denne artikel. Der er også angivet direkte henvisninger i teksten samt ved anvendelse af billeder og figurer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *