Vitamin B12 mangel

Vitamin B12 mangel er en tilstand hvor der ses lavt niveau af vitamin B12 i blodet.

Ætiologi

Vitamin B12 er et essentielt vitamin der bl.a. er nødvendig for normal nervefunktion og dannelse af erythrocytter. Årsager til vitamin B12 mangel kan være vegetarkost, cøliaki, Crohns sygdom, ventrikel- og ileumresektion, medicinbivirkninger, malabsorption, kronisk alkoholisme, intrinsic factor mangel og perciniøs anæmi.

Medicinbivirkninger: Eksempler på medicin der kan give vitamin B12 mangel er PPI, Metformin og H2 receptorblokkere.

Udredning & diagnostik

Vitamin B12 mangel diagnosticeres ved måling af p-vitamin B12 (p-cobalamin). Hvis p-vitamin B12 er > 250 er sandsynligheden for vitamin B12 mangel lav. Hvis den er 125-250 er der tale om en gråzone, hvor man typisk vil kontrollere p-Methylmalonat. Såfremt denne er over 0,75 eller 0,29-0,75 og symptomer taler det for vitamin B12 mangel. Hvis Methylmalonat er 0,29-0,75 og der ikke er symptomer, bør den kontrolleres efter et år. Såfremt Methylmalonat er <0,29 taler det imod Vitamin B12 mangel.

Flowdiagram for generel fortolkning af vitamin B12 mangel

Det er omdiskuteret om der i visse tilfælde kan være vitamin B12 mangel, selvom p-cobalamin er over referenceintervallet, fx. ved symptomer som kognitiv svækkelse, og om man i disse tilfælde skal kontrollere methylmalonat. Nogle laboratorier analyserer dog ikke Methylmalonat, hvis p-cobalamin er over 250.

Symptomer: Vitamin B12 mangel kan give neurologiske eller neuropsykiatriske symptomer, herunder også konfusion. Symptomer kommer ofte snigende.

Paraklinik: Vitamin B12 mangel vil give en p-vitamin B12<250 og skal tolkes i sammenhæng med Methylmalonat i intervallet 125-250. I nogle tilfælde kan vitamin B12 mangel give makrocytær anæmi. Ved svære tilfælde kan man også se leukopeni og trombocytopeni. P-homocystein vil typisk være forhøjet, men denne anvende ikke mere ved vitamin B12 mangel, da Methylmalonat er bedre og homocystein også er forhøjet ved folinsyremangel eller vitamin B6 mangel.

Behandling

Behandles med vitamin B12 tilskud og der anbefales her at starte med en induktionsbehandling efterfulgt af en vedligeholdelsesbehandling hvis der er symptomer, mens biokemisk vitamin B12 mangel kan startes direkte i vedligeholdelsesbehandling. 

Induktionsbehandling: Har til formål at genoprette vitamin B12 niveauet. Ofte vil man give Vitamin B12 som i.m. injektioner (fx. Vibeden), hvor man giver 1 mg hver 2.-3. dag i alt 5 gange og herefter vedligeholdelsesbehandling.

Vedligeholdelsesbehandling: Har til formål at sikre opretholdelse af vitamin B12 niveauet, behandlingen er dog ikke målrettet et biokemisk respons, men skal målrettes symptomer. Hvis optagelsen af B12 vitamin er intakt er det tilstrækkelig med varieret kost inkluderet animalske produkter eller vitaminpille der indeholder mindst 2,5 mcg B12. Hvis optagelsen af B12 vitamin ikke er intakt eller er nedsat kan man give 0,5-1 mg p.o. vitamin B12 (fx. Betolvex), hvor man forventer 1% optages ved passiv absorption over tarmvæggen. Kan man ikke holdes symptomfri på p.o. behandling, kan man give vitamin B12 i.m. injektioner hvor man giver 1 mg hver 2.-3. måned. Man skal ikke kontrollere vitamin B12 under behandlingen, da den vil være forhøjet.

Hvis der er tale om medicinbivirkninger seponeres dette.

Det forventes at vitamin B12 induceret anæmi remitterer fuldstændig inden for 8 uger efter opstart af behandling.

Yderligere litteratur

Statusartikler

Ugeskrift for læger har i 2024 udgivet en statusartikel om behandling af vitamin B12 mangel. Her anbefales ved symptomatisk vitamin B12 mangel induktionsbehandling med i.m. injektioner, efterfulgt af overvejelse af vedligeholdelsesbehandling. Ift. tidligere hvor man traditionelt set gav regelmæssige i.m. injektioner foreslås her vedligeholdelsesbehandling sikret med varieret kost eller vitamin pille ved intakt optagelse eller p.o. tilskud ved ikke-intakt optagelse som førstevalg, og kun i.m. injektioner hvis dette ikke har effekt.

Referencer

Her kan du finde en liste med referencer der er anvendt i denne artikel. Der er også angivet direkte henvisninger i teksten samt ved anvendelse af billeder og figurer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *