Kardiogent shock

Kardiogent shock er en kritisk tilstand hvor der ses end-organ hypoperfusion, der skyldes kardiel dysfunktion.

Ætiologi

Kardiogent shock ses som komplikation til 5-10% tilfælde af AKS.

Kardiogent shock er en komplikation til AMI, og en præsentation af hjertesvigt.

Patofysiologi ved kardiogent shock (Kilde: Pepe et. al.)

Udredning & diagnostik

Når hjertesvigt med kardiogent shock præsenterer sig, er det karakteriseret ved en pt. der er “kold og våd”. SBT vil ofte være < 90 mmHg. Der ses tegn til nedsat organperfusion, såsom nedsat diurese (<0,5 ml/kg), konfusion og kølige ekstremiteter. Ekko vil vise lavt cardic output trods højt fyldningstryk. Der ses tegn til overhydrering.

En pt. mistænkt for kardiogent shock skal drøftes med PCI-center.

Paraklinik: A-gas vil typisk vise metabolisk acidose med laktat > 2,5 mM.

KAGBør udføres akut.

Behandling

En af hjørnestenene i behandlingen af kardiogent shock er tidlig reperfusion, hæmodynamisk støtte og behandling af end-organ dysfunktion. Ved smerter eller angst kan man overveje at give morfin. Der gives ilt med SAT mål>90%, og ved behov bør man overveje respirator.

Prognose

Mortaliteten ved kardiogent shock er 40-60%.

Yderligere litteratur

Guidelines

Dansk kardiologisk selskab (DCS) har udgivet en NBV om akut hjertesvigt, hvor kardiogent shiock også nævnes. Denne er sidst opdateret i 2023.

Review

I 2020 kom der et interessant review, som gennemgår en del omkring kardiogent shock.

Referencer

Her kan du finde en liste med referencer der er anvendt i denne artikel. Der er også angivet direkte henvisninger i teksten samt ved anvendelse af billeder og figurer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *